190 de ani de la Revoluţia lui de Tudor Vladimirescu

Loading

Şcoala Generală Ceauru a găzduit în ziua de 21 ianuarie un amplu simpozion dedicat celor 190 de ani trecuţi de la începutul Revoluţiei de la 1821. Acţiunea a fost organizată în parteneriat cu Societatea de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Gorj, Asociaţia Autorilor de Carte Documentară din Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Muzeul Judeţean Gorj, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” şi Asociaţia PROVERTICAL.

Evenimentele de acum 190 de ani au fost marcate în faţa elevilor de la Şcoala Generală Ceauru de istorici cunoscuţi ai Gorjului
Evenimentele de acum 190 de ani au fost marcate în faţa elevilor de la Şcoala Generală Ceauru de istorici cunoscuţi ai Gorjului

În prezenţa unui numeros public, peste 100 de elevi şi cadre didactice ale Şcolii Generale Ceauru, reprezentanţii Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, cercetătorii Dan Cismaşu şi Ion Hobeanu, ai Muzeului Judeţean Gorj, prof. Valentin Pătraşcu, precum şi ai Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, au prezentat personalitatea politică a lui Tudor Vladimirescu, evocând momente semnificative ale activităţii revoluţionare a pandurului gorjean.
Organizarea acestui simpozion, având ca grup ţintă cadrele didactice şi elevii din învăţământul preuniversitar, dar şi cadre didactice universitare, a oferit prilejul unor dezbateri, schimburi de păreri, împărtăşirea unor experienţe cu privire la activitatea şi experienţa proprie, care să permită cunoaşterea unei personalităţi de talia lui Tudor Vladimirescu şi a realizărilor sale politice.

Lucrările Simpozionului judeţean
Programul activităţilor desfăşurate în cadrul Simpozionul Judeţean „190 de ani de la Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu” a fost unul complex, constituind un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor didactice, menţinerea contactului între specialişti  şi specialităţi, stimularea creativităţii, inovarea şi cercetarea elevilor şi profesorilor, promovarea modelelor de bune practici şi valorizarea muncii de echipă interdisciplinară, aşa cum avea să ne relateze coordonatorul simpozionului, prof. Cornel Şomâcu.
Manifestarea a debutat cu o Sesiune de referate şi comunicări susţinute de elevii şi cadrele didactice ale Şcolii Generale Ceauru. Au fost prezente 26 de comunicări ale elevilor de clasele a VII-a şi a VIII-a, şi 31 de comunicări ale cadrelor didactice.
Masa rotundă dedicată evenimentului a adunat cercetători, profesori şi iubitori ai muzei Clio, reprezentanţi ai Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Muzeului Judeţean „Alexandru Ştefulescu”, Şcolii Generale Ceauru, Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Gorj şi Asociaţiei Autorilor de Carte Documentară din Gorj, care în prezenţa publicului au dezbătut evenimentele de la începutul anului 1821 şi implicaţiile acestora.

Peste 100 de elevi şi cadre didactice au asistat la manifestarea dedicată memoriei lui Tudor Vladimirescu
Peste 100 de elevi şi cadre didactice au asistat la manifestarea dedicată memoriei lui Tudor Vladimirescu

Expoziţia foto-documentară: Comuna Băleşti în documente
În cadrul complexului de manifestări prilejuit de Simpozinul judeţean „190 de ani de la Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu”, s-a desfăşurat în prezenţa aceloraşi inimoşi elevi şi dascăli, iubitori ai istoriei locale, şi vernisajul Expoziţiei foto-documentare permanente intitulată „Comuna Băleşti în documente”, realizată de Şcoala Generală Ceauru, în colaborare cu Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale. Secţiunile acestei expoziţii cuprind documente de arhivă referitoare la participarea locuitorilor comunei Băleşti la Războiul de Independenţă (1877-1878), eroii căzuţi pe front în timpul celor două conflagraţii mondiale, activitatea economică şi cea a băncilor populare din Băleşti, meşteri şi meşteşuguri locale, reformele agrare din secolele IXI-XX. Un rol deosebit în organizarea acestei expoziţii la avut cercetătorul Daniel Cismaşu, din cadrul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale, pentru care membrii Cercului de istorie „Antonie Mogoş” din cadrul Şcolii Generale Ceauru, îl asigură de întreaga lor apreciere.
Activitatea s-a încheiat cu întâlnirea dintre invitaţi şi elevii Şcolii Generale Ceauru, aceştia din urmă organizând şi un program artistic dedicat evenimentului.
Andrei Popete-Pătrașcu