Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor

Colegiul Comercial ”Virgil Madgearu” a găzduit lansarea proiectului cu finanţare europeană dedicat monitorizării inserţiei profesionale a absolventilor liceelor tehnologice
Colegiul Comercial ”Virgil Madgearu” a găzduit lansarea proiectului cu finanţare europeană dedicat monitorizării inserţiei profesionale a absolventilor liceelor tehnologice

La jumătatea săptămânii trecute a avut loc, în faţa unui numeros auditoriu reprezentat din directori şi factori de răspundere din cadrul liceelor tehnologice din judeţ, Consiliului Judeţean şi  autorităţilor  locale,  festivitatea de lansare a proiectului ”Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor IPT în vederea optimizării ofertei educaţionale”.  Proiectul  este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pe domeniul major de intervenţie 2.1. – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă. Alături de ISJ Gorj, care este beneficiarul, în proiect mai sunt angrenate şi alte instituţii precum: Consiliul Judeţean Gorj, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, ISJ Galaţi şi Consiliul Judeţean Galaţi.
După cum declară organizatorii, valoarea  totală a proiectului este de 6328158 lei şi are  activităţi planificate a se desfăşura pe perioada a 36 de luni. Aşa cum au precizat Camelia Bibere Manager de proiect şi  Marinela Ciortan Manager de Proiect adjunct, activităţile preconizate a se desfăşura în cadrul proiectului vizează creşterea ratei de continuare a studiilor şi a şanselor de ocupare a unui loc de muncă în calificarea dobândită, prin corelarea ofertei educaţionale din IPT cu calificarea dobândită şi cu cerinţele de pe piaţa muncii. În acest scop pentru a observa dacă banii investiţi în pregătirea absolvenţilor îşi găsesc finalitatea, prin obţinerea unui loc de muncă în specialitate, vor fi chestionaţi aproximativ 3060 de absolvenţi. Aşa cum au precizat şi  Justin Paralescu, inspector şcolar general şi Ion Călinoiu – preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, proiectul este unul de mare amploare, ce implică un volum imens de muncă al mai multor actori implicaţi în procesul educaţional din judeţul Gorj, dar care poate contribui pe viitor la relansarea judeţului atât din punct de vedere economic cât şi din punct de vedere social.
Referitor la proiect,  Marius Buzera-directorul Colegiului Tehnic General Gheorghe Magheru, a declarat : ”Monitorizarea inserţiei profesionale a  absolvenţilor în vederea optimizării ofertei educaţionale este un pas de mult aşteptat de liceele tehnice din judeţul Gorj, care vine să coreleze oferta educaţională cu oferta locurilor de muncă la nivelul judeţului nostru. De asemenea, consider că obiectivul general al proiectului, acela de a creşte şansele absolvenţilor de a ocupa un loc de muncă sau de a-şi continua studiile în specialitate, este unul foarte îndrăzneţ dar care atât prin activităţile planificate dar şi prin experienţa echipei de gestiune a proiectului este unul pe deplin realizabil”.