12 % dintre tinerii din România nu învață și nu studiază

Loading

 

Zig Zag e un grup de tineri antreprenori, cu vârste între 22 şi 29 de ani, din regiunea Moldovei

Ministerul Educației Naționale,  Ministerul Muncii şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială participă la proiectul „INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidenţele Serviciului Public de Ocupare”, al cărui beneficiar este Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă.

Proiectul se implementează în perioada septembrie 2017 – septembrie 2021, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, pe Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”. Obiectivul general al proiectului – creșterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) pentru acodarea unu sprijin personalizat (oferte de locuri de muncă de calitate, reintegrarea în sistemul educaţional, participarea la cursuri de formare profesională, scheme de ucenicie sau stagii pentru absolvenții de învăţământ superior, sprijin pentru începerea unor afaceri). Se încearcă identificare a cel puţin 200.000 tineri NEETs, care să fie informați, consiliați şi înregistrați în evidențele oficiale ale Serviciilor Publice de Ocupare. Se speră că în acest fel vor crete şansele tinerilor de a fi integrați în viața socială. Activitățile proiectului vor fi realizate de echipe locale din care vor face parte inclusiv consilieri şcolari.

România are o poziţie defavorabilă în rândul statelor Uniunii Europene în ceea ce priveşte indicatorul NEET (acronimul pentru formularea “Not in Education, Employment or Training”), calculat în funcţie de numărul tinerilor din categoria de vârstă cuprinsă între 15 şi 24 de ani care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă.

Potrivit  EUROSTAT, 12% din tinerii români cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani nici nu învaţă şi nici nu lucrează, iar nivelul acestui indicator este foarte mare prin comparaţie cu cel din alte state. Procentul este mult mai mare în rândul fetelor din această categorie de vârstă.