„Pro Natura” campanie de conştientizare cu privire la factorii de mediu locali

Loading

La Colegiul Tehnic Nr. 2 Proiectul „stagiile de practică-investiţie pentru viitor” continuă…
„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
In prezent Romania se bucură de toate avantajele legislaţiei de mediu europene. Din păcate, aceste avantaje nu pot fi fructificate pe deplin, în lipsa unei mentalitati referitoare la protecţia mediului, care să fie împărtăşita de o parte cât mai mare a populatiei. Din acest punct de vedere, un eveniment deosebit a fost realizarea celei de-a doua campanii de conştientizare a populaţiei din mediul rural cu privire la calitatea factorilor de mediu locali, subactivitate care face parte din cadrul Activităţii Nr. 9 Stabilirea şi aplicarea strategiilor de mediatizare şi diseminare a proiectului. Această campanie a promovat ecologia, reciclarea şi lupta împotriva poluării, cu scopul de informare, constientizare şi de educare în ceea ce priveşte conservarea mediului înconjurător.
Scopul acestei acţiuni a fost acela de a planifica şi implementa acţiuni de informare adresate cetăţenilor localităţilor rurale din Gorj cu privire la necesitatea protejării mediului înconjurător. Colegiul Tehnic Nr. 2 şi partenerii din proiect au administrat întreaga campanie (planificare, achiziţii şi monitorizare). De fapt ne-am creat o oportunitate pentru a prezenta publicului larg ceea ce este, de fapt, important pentru noi toti: protejarea mediului pentru a ne proteja pe noi înşine. Acţiunea s-a bazat de la început, pe o comunicare simplă şi optimistă.
Evenimentul principal al acestei campanii de informare a constat în organizarea de acţiuni de informare şi educare a comunităţii rurale cu privire la efectele negative pe care diferite activităţi antropice (în special activităţi casnice) îl au în raport cu mediul înconjurător. În luna martie 2010, s-a derulat o campanie de informare a locuitorilor comunelor Băleşti şi Cîlnic, folosind mijloace outdoor, indoor, materiale promoţionale şi întâlniri. Campania a fost un efort de comunicare pe canale diverse, orientată către categorii diverse de public. Participanţii au făcut un gest menit să-i facă pe localnici mai atenţi la mediul în care trăiesc.
Pe durata deplasării, participanţii (elevi şi profesori de la Colegiul Tehnic Nr. 2, profil Resurse naturale, clasa a-XI-a, un reprezentant al partenerilor- specialişti în domeniul protecţiei mediului)au avut ocazia să discute cu reprezentanţi ai autorităţilor locale  (primar, viceprimar, consilieri locali) cu profesori şi elevi de la Şcoala Generală Băleşti şi mai ales cu locuitori din diverse categorii sociale.
Astfel au avut ocazia să afle date referitoare la ocupaţiile principale ale locuitorilor sau probleme locale de mediu(s-a remarcat faptul că principala problemă de poluare a zonei este reprezentată de depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere).
Pe parcursul deplasării, elevii au împărţit pliante şi au chestionat persoanele implicate cu privire la problemele de mediu din zonă şi mai ales, la modul în care ele sunt gestionate şi/ sau rezolvate.
De asemenea, un alt obiectiv a fost vizitarea Şcolii Generale Băleşti în vederea realizării unui schimb de opinii cu conducerea şi cu elevii şcolii din localitate. Elevii din Băleşti au fost informaţi despre sursa de finanţare a proiectului şi despre oportunităţile pe care acesta le-a adus şi le mai poate aduce elevilor din grupul ţintă.
Considerăm că evenimentul realizat de elevii de la Colegiul Tehnic Nr. 2 care beneficiază de oportunităţile pe care le oferă proiectul FSE POSDRU „STAGIILE DE PRACTICĂ-INVESTIŢIE PENTRU VIITOR”este o pledoarie pentru un comportament civilizat in termeni ecologici. Obiectivul principal al acestei campanii a fost comunicarea cu un public cât mai larg asupra impactului pe care viaţa noastră de zi cu zi îl poate avea asupra mediului. Mesajele transmise de copii sperăm că vor constitui o provocare şi un subiect de meditaţie pentru locuitorii zonelor vizitate şi un numai şi că aceştia vor conştientiza faptul (de care elevii noştri sunt deja convinşi) că şi gesturile mărunte sunt importante pentru ocrotirea naturii şi că acestea le pot schimba în bine viaţa.
Prof. Codruţa Bâzocu
Prof. Teodora Băbeanu