„Comenius”, modalităţi de formare continuă

Comenius este prima componentă a Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii. Se adresează instituţiilor de învăţamânt preuniversitar de stat şi private (de la grădiniţe la şcoli postliceale) şi tuturor membrilor comunităţii educaţionale care îşi desfăşoară activitatea în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum şi autorităţilor locale, asociaţiilor de părinţi, sau ONG-urilor care activează în domeniul educaţional.

Tot mai multe cadre didactice din Gorj profită de oportunităţile Comenius
Tot mai multe cadre didactice din Gorj profită de oportunităţile Comenius

Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate şcolare, proiecte de formare a personalului didactic, reţele de parteneriat şcolar, precum şi participarea la stagii de formare inițială şi continuă.
Conştientă fiind de necesitatea creşterii  calităţii actului educaţional  cât şi de  consolidarea dimensiunii europene în educaţie, am participat la unul dintre cursurile oferite de Programul de formare continuă Comenius (mai multe detalii pe http://www.llp-ro.ro) . Cursul a fost organizat de University of Graz, Institute for Mathematics and Scientific Computing şi s-a desfaşurat în perioada 10-16 iulie 2010 în Graz, Austria. Intitulat “Mathematics E-learning software for High School: Units for Mathematics Teachers for Teaching and Learning Mathematics in Elementary Functions, Differentiation, Integration, Linear Algebra and Statistics”, cursul a fost coordonat de profesorii Bernd Thaller şi Reinhard Simonovits.
La acest curs am învăţat să utilizăm soft-urile Mathematica şi Math Desktop ce pot fi utilizate în  predarea-învăţarea matematicii, la rezolvarea unor probleme, la crearea fişelor de lucru şi a testelor. Folosind aceste softuri se pot rezolva ecuaţii, se pot trasa grafice de funcţii, se  pot calcula derivatele unor funcţii, se pot determina primitivele funcţiilor, calcula integrale definite, etc.
Acest proiect de mobilitate a fost finanţat în cadrul Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii cu sprijinul Comisiei Europene, din fonduri gestionate de ANPCDEFP şi FSE-POSDRU.
Termenul limită  pentru  depunerea candidaturilor la următoarea  rundă este 29.04.2011, iar cursul respectiv se va desfăşura în septembrie 2011(mai multe detalii în  Catalogul de cursuri Comenius/Grundtvig: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase).

Prof. Simona Măgureanu-Stoenescu