Sănătatea, standarde europene versus realități românești

Asociaţia EUROPROTECTOR a organizat, la Craiova, în perioada 4 -8 Aprilie 2011, seminarul „Sănătatea tinerilor -standarde europene/ realități românești”, în cadrul proiectului cu același nume, finanțat de Comisia Europeana prin programul Tineret în acţiune , Acţiunea 5 – Cooperarea europeană în domeniul tineretului , Sub-Acţiunea 5.1 – Reuniuni ale tinerilor cu responsabilii de politici de tineret.

Tinerii din cadrul proiectului au dezbătut problemele de sănătate cu care se confruntă generaţia lor
Tinerii din cadrul proiectului au dezbătut problemele de sănătate cu care se confruntă generaţia lor

La seminar au participat tineri, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, consilierii de tineret din județele Dolj, Gorj, Olt şi Mehedinți şi partenerii din Grupul de Coordonare Locală Dolj.
Proiectul își propune încurajarea cooperării factorilor de decizie în domeniul tineretului şi sănătăţii, în vederea implicării tinerilor în politica de sănătate la nivel local, regional şi naţional.
Tema proiectului – sănătatea tinerilor, reflectă o nevoie de bază a acestora, căreia nu i se acordă suficientă importanță.  În absența sănătăţii, nu putem discuta despre dezvoltare personală, planuri de viitor, implicare în activităţi civice, sociale, culturale… și totusi, sănătatea tinerilor este luată în seamă numai atunci când dispare – iar bolile tinerilor sunt, din nefericire, din ce în ce mai frecvent consecințe ale unui stil de viaţă defectuos şi ale lipsei de informare şi comunicare cu specialiştii.
Seminarul a cuprins prezentarea strategiilor europene în domeniul sănătăţii tinerilor, a situației din țara noastră si țintit din județele participante la proiect, prezentarea unor modele de bună practică din activitatea Grupului de Coordonare Locală Dolj. Aceste prezentări au fost  urmate de ateliere de lucru în echipă, fiind sumarizate problemele considerate de tineri ca foarte importante, selectate cele care pot constitui obiectul unor intervenții şi elaborate planuri de acțiune locale, cu implicarea instituțiilor publice şi a autorităților locale. Problemele principale abordate de tineri au fost lipsa educației pentru sănătate din programa școlară, dotarea insuficientă a cabinetelor medicale din școli, capacitatea redusă a personalului medical din aceste cabinete de a rezolva în timp real problemele elevilor, condiţiile necorespunzătoare din unele cămine și cantine, riscurile abuzului de substanțe, creșterea violenței …și, nu în ultimul rând, sănătatea mintală, cu numeroși determinanți: programul încărcat, instabilitatea socială generală, accesul dificil la servicii în domeniu, numărul redus de psihologi școlari raportat la nevoile tinerilor.
La finalul seminarului, tinerii au realizat proiecte realiste, destinate promovării sănătații, proiecte care, cu sprijinul Direcțiilor Județene de Sport și Tineret și al altor instituții cu atribuții în domeniu (Direcțiile de Sănătate Publică, Inspectoratele Școlare, Centrele de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog) vor fi puse în practică în perioada următoare.