Vrem să ne apărăm spitalele

Nu s-a stins bine ecoul transferării spitalelor către autorităţile administraţiei publice locale, ca urmare a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 910/2010 şi O.U.G. nr. 48/2010, că un nou cutremur ameninţă sistemul sanitar din Gorj. Anul trecut am reuşit performanţa, la nivel de management, de a aduce Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu şi Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” Dobriţa în poziţia unor datorii minime. Cu o restanţă de 3 milioane de lei pe anul trecut, care rezultă din neonorarea obligaţiilor asumate de către Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu este într-o poziţie mult mai bună decât era în perioada în care se afla în subordinea Ministerului Sănătăţii. Acelaşi lucru se poate spune şi despre celelalte spitale din judeţ, trecute în administrarea primăriilor.
Această aşa-zisă descentralizare a spitalelor, pe care am salutat-o la vremea respectivă, deşi era incompletă şi fără asigurarea resurselor financiare, riscă să fie doar o iluzie, prin încercarea de desfiinţare a unor unităţi spitaliceşti.
Prin Ordinul emis de ministrul sănătăţii nr. 208/2011, s-a aprobat detalierea pe judeţe a numărului total de paturi din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, judeţul Gorj având prevăzut un număr de 1980 paturi. Documentul strategic al aceluiaşi minister şi anume Planul naţional de paturi pentru perioada 2011 – 2013, stabileşte ca numărul maxim de paturi din spitalele publice şi private din România să ajungă, treptat, la media europeană de 5,72 de paturi de spital la 1000 de locuitori.
În condiţiile în care la nivelul judeţului Gorj, la o populaţie de 379.000 locuitori şi la un număr de 1980 de paturi aşa cum a fost stabilit prin Ordinul ministrului, rezultă un număr de 5,22 paturi la mia de locuitori în acest an, faţă de media de 6,02 paturi la mia de locuitori stabilită la nivel naţional pentru anul 2011, este de neînţeles măsura desfiinţării unor unităţi spitaliceşti.
Suntem sub media europeană, suntem sub media stabilită de minister pentru anul 2011 şi chiar 2013 şi, cu toate acestea, ni se impune să micşorăm numărul de paturi. Nu este nevoie să mai subliniem că reducerea numărului de paturi la nivelul judeţului Gorj este de natură să afecteze eficienţa şi calitatea serviciilor medicale şi să împiedice un acces echitabil al populaţiei la serviciile medicale. Asistăm, aşadar, la o politică intenţionată de înrăutăţire a serviciilor de sănătate adresate populaţiei.
Să nu uităm că spitalul din Bumbeşti-Jiu, de exemplu, a fost dotat, de curând, cu aparatură de ultimă generaţie, că TOATE spitalele din Gorj au realizat în 2010 o medie a numărului de bolnavi/pat peste media contractată cu CASJ Gorj, respectiv de 37,94 bolnavi/pat/an faţă de 26,46 bolnavi/pat/an contractat. Cea mai mare creştere este tocmai la Spitalul Bumbeşti Jiu, unde se înregistrează o dublare a acestui număr mediu, deci exact la spitalul pe care Ministerul Sănătăţii vrea să-l desfiinţeze. Este limpede că gorjenii au nevoie foarte mare de servicii medicale în unităţile spitaliceşti. O diminuare a numărului de paturi ar conduce la o creştere şi mai mare a acestui număr mediu.
Vreau să-i informez pe gorjeni, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, că întreprindem toate demersurile care ne stau la dispoziţie pentru a obţine modificarea Ordinului Ministrului, una dintre acţiuni fiind depunerea unei plângeri prealabile prin care solicităm menţinerea numărului de paturi la nivelul judeţului Gorj, aşa cum s-a procedat şi în alte 28 de judeţe ale ţării.