Vin ajutoarele de la Uniunea Europeană

Primăria Târgu Jiu a demarat acţiunea de distribuire a alimentelor venite de la Uniunea Europeană în cadrul programului PEAD 2010. Activitatea se desfăşoară prin intermediul Direcţiei Sociale şi se adresează unui număr de 6751 de beneficiari, printre care se află pensionari, personae cu dizabilităţi, şomeri şi beneficiari de ajutor social. Fiecare persoană care beneficiază de aceste ajutoare urmează să primească 7 kg de mălai, 14 kg de făină albă, 3,2 kg paste făinoase, 1,3 kg biscuiţi, 1 kg zahăr, 1 kg lapte praf.
Toate primăriile din Gorj au ca sarcină să centralizeze datele despre persoanele care au dreptul la ajutoarele venite de la Uniunea Europeană, să primească ajutoarele, să le depoziteze pe perioadă determinată şi să le distribuie fiecărei personae în parte, pe bază de semnătură, cu condiţia ca acestea să se prezinte cu actele de identitate.