Vama Schela din judeţul Gorj (II)

În comuna Schela din judeţul Gorj a existat un punct vamal încă din secolul al XVII-lea. În 1717 găsim un regulament vamal care confirma dările pe care trebuiau să le plătească cei care tranzitau spre Vâlcan, judeţul Hunedoara. Potrivit istoricului Dinică Ciubotea, mărfurile care plecau de la Calafat puteau să ajungă la Târgu Jiu şi, de aici, prin pasul Vâlcan în Transilvania. Arhivele gorjene păstrează câteva documente relevante despre Vama de la Schela, acte de la începutul secolului al XIX-lea.

Aşezările Gorjului din zona de nord erau la hotarul cu Imperiul Habsburgic
Aşezările Gorjului din zona de nord erau la hotarul cu Imperiul Habsburgic

Trebuie să reţinem că  organizarea vamală a statelor feudale româneşti datează încă din secolul al XIV-lea. Istoricul Constantin Şerban aprecia într-un studiu că în tot secolul al XVIII-lea, venitul vămilor a ocupat locul al treilea după cel al oieritului şi al ocnelor. Astfel, la 8 decembrie 1716, reprezentanţii boierimii şi cei ai clerului îi scriau împăratului Carol al VI-lea, privitor la închinarea ţării Austriei, că: „Ţara Românească era bogată în tot felul de alimente, ocne de sare, mine de aramă, fier şi aur din care, chiar în acest an nenorocit, domnul a avut un venit de 50.000 de taleri”.
Punctele de vamă, destul de numeroase în Ţara Românească, erau numite schele şi mergeau, potrivit aceluiaşi Dinică Ciubotea, de la Orşova (Ruşava), Cerneţi, Cioroboreni, Salcia, Calafat, Zdelga, Ghidiciu (Tija), Bistreţ, Nedeia, Ciolpanu, Celei, Izlaz şi până la pasul Vâlcan în nord.

Vameşii nu îşi făceau datoria

Potrivit unor documente păstrate de Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, autorităţile centrale(Vornicia Mare a Treburilor din Lăuntru) atrăgeau atenţia otcârmuitorului(prefectului) de Gorj  că vameşii(potecaşii) nu îşi făceau treaba: „Cinstita Spătărie prin otnoşenie cu no. 1791 face cunoscut aceştii vornicii că potecaşii orânduiţi du prin satele plaiurilor pentru paza potecilor nu-şi împlinesc ale lor datorii din care pricină căpitanii orânduiţi pă la graniţă nu pot face paza trebuincioasă după instrucţiile ce sânt date, drept aceea să scrie dumitale să să îndatoreze satele plaiurilor a da potecaşii trebuincioşi precum au dat şi până acum după punerea la cale ce este făcută ca să nu să întâmple dintr-aceasta neorânduială la paza graniţilor că atunci vinovaţi vor fi în răspundere şi de urmare să trimiţi răspuns. Marele Vornic din Lăuntru Gheorghe Vel…? 1831 noiembrie 13”
Situaţia era de-a dreptul îngrijorătoare, de vreme ce aceeaşi autoritate insista ceva mai târziu: „Cinstitei Spătării prin otnoşenia de la 7 ale următorului supt no. 1787 au făcut arătare vistierii că neîncetat primeşte raporturi de la căpitanii dă paznici ai graniţelor coprinzătoare că graniţele mai toate sânt rămase fără paznici din pricină că potecaşii du prin satele plaiurilor fiind trecuţi în tablile capitaţii au încetat din urmarea datoriilor fugind de la locurile cele de pază. Şi fiindcă o asemenea urmare este de mare zăticnire să scrie acei ocârmuiri ca fără zăbavă prin cele mai iscusite mijloace să facă a înţălege pă toţi lăcuitorii satelor întru care să află potecaşii că prin desfiinţarea vătăşiilor de plaiuri sau desfiinţat din datoriile satelor numai plăeaşii ce să afla în slujba plaiurilor iar nu şi potecaşii căci aceştia sânt datori să păzească potecile făcându-şi toate satele rândurile între dânşii după cum au urmat şi mai nainte şi să cunoască că aceasta va urma numai vremelniceşte până la aşezarea militarilor asupra cordoanelor de paza graniţilor.
Întocmai dar să va face urmare. 1831 noiembrie 13”

Grănicerii

După o situaţie făcută pentru Plaiul Vâlcanului la 1832, aflăm pe cei răspunzători cu graniţa la vremea respectivă. Astfel:
„La poteca plaiului Schela
Costandin Epure – Hurez
Nicola Duca – Schelă
Ilie Dijmărescu – Hurez
Vasâle Vlădulescu – Curpenel
Costandin Băuran – Schelă
Lăpădat Druţea – Rugi
Fota Târnei – Porceni Birnici
Nicola Sănătescu – Sănăteşti
Pătru Şărămăt – Izvarna
În trebuinţa căpitănii şi la vameşul Scheli
Dumitru sin Costandin Cărăbea – Godineşti
Pătru sin Tudor Dudău – Curpen
Nicolae sin Lazăr – Topeşti
Gheorghe sin popa Ioniţă – Boroşteni
Pătru Popeangă – Leleşti
Gheorghe sin Dinu Begu – Brădiceni
Costandin Hârs – Schela – care este însăşi căpitanul
Adică:
10 – la poteca Topeşti
9 – la poteca Frânceşti
6 – la poteca Bâltişoara
8 – la poteca Dobriţa
8 – la poteca Vălari
9 – la poteca Schela
8 – la poteca Porceni
7 – în trebuinţa căpitanului
65   „


Dan Cismaşu
Cornel Şomâcu