Universitatea din Petroșani scrie istorie în învățământul superior românesc

Cu mulți ani în urmă, pe vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza începea o poveste frumoasă numită Școala de Ponți și Șosele, Mine și Arhitectură”. Din Institutul de mine apărut mai târziu s-a născut învățământul superior petroșănean care își începea activitatea oficială în anul universitar 1957-1958. După anul 1990, prin diversificarea domeniilor şi specializărilor universitare, Institutul de Mine din Petroşani a devenit Universitatea Tehnică (1991) şi apoi Universitatea din Petroşani (1995). Având drept fundament această puternică tradiţie universitară şi prestigiul de care se bucură în ţară şi în străinătate, Universitatea din Petroșani este astăzi un nume de referință pentru învățământul superior românesc. A confirmat acest lucru și prezența la manifestări a numeroase oficialități: Natalia Elena Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Sebastian Burduja-Ministrul Energiei, prof. univ. dr. ing. Gigel Paraschiv – secretar de stat Ministerul Educației-Învățământ superior, Andrei Alexandru – secretar de stat Minis­terul Cercetării, Inovării și Digita­lizării, Sorin Cîmpeanu – fostul ministru al Educației și actualul președinte al Consiliului Național al Rectorilor.

În calitatea sa de gazdă şi rector al Universităţii din Petroşani  prof. univ. dr. ing.  Sorin Mihai Radu a făcut o trecere în revistă a istoricului academic al zonei. Am putea spune că nici nu se putea o potrivire mai bună,  de vreme  ce profesorul universitar petroșănean este cel de-al X-lea rector al Universității din Petroșani și este produsul aceste universități, fiind student și șef de promoție aici.

Sorin Mihai Radu a vorbit auditoriului despre importanța celor 3 facultăți care funcționează la ora actuală în cadrul UPET, cuprinzând 22 de specializări la învățământul de licență, tot atâtea la cel de masterat (limba ro­mână, limba engleză) și patru la doctorat. Acesta sublinia cu acest prilej: „Institutul de Mine a beneficiat încă de la înființare de un corp profesoral de ex­cep­ție, alcătuit din cadre didactice detașate de la București și Timișoara, cu studii universitare și de doctorat făcute în perioada interbelică, în Occident, dar care, în condițiile politice de atunci au fost exilate și marginalizate la Petroșani. Aceștia au avut o foarte bună pregătire științifică, dar și o probitate morală exem­plară, astfel că ei nu s-au coborât la nivelul primilor studenți ai institutului, ci i-au ridicat pe ei la nivelul lor, pregătind specialiști cu recunoaștere națională și mondială. Ca urmare, prestigiul institu­tului a fost imens, fiind un model de referință pentru învățământul superior din România. (…) Tineri de pe întreg cu­prinsul țării, dar și din peste 20 de state de pe 4 continente au absolvit cursurile la Petroșani, fiind recunoscuți ca spe­cialiști în toate domeniile și ramurile în care și-au desfășurat activitatea, nu­mărul lor fiind de peste 40.000. Lor li se mai adaugă peste 1.000 de titluri de doctori, sub îndrumarea a 60 de con­ducători științifici. Acum, la 75 de ani de la înființare, universitatea desfășoară un învățământ modern, diversificat și adap­tat permanent la cerințele mediului so­cio-economic, fiind o instituție de avan­gardă pentru această regiune, dar și pentru România. (…) Din 2020, universi­tatea este una europeană, la acea vreme fiind printre cele zece universități românești cu acest onorant titlu. Apar­tenența la EURECA PRO înseamnă acce­sul la studii europene, posibilitatea studenților noștri de a învăța minimum un an în universități de prestigiu din Germania, Austria, Spania, Polonia, Grecia, Franța sau Belgia, perfecțio­na­rea cadrelor didactice la aceste univer­sități, dar și o mai bună cunoaștere a universității noastre de către partenerii europeni…”

Prezența elitei mediului academic universitar din România, miniștri, secre­tari de stat, parlamentari, președinte al Consiliului Județean Hunedoara, primari, demonstrează respect pentru cadrele didactice ale acestei universități la ceas aniversar, aveau să sublinieze invitații. , De asemenea, partenerii din cadrul unor universități prestigioase din Europa (Polonia, Germania, Ungaria) au felicitat reușitele universității din Valea Jiului membră a Consorțiului internațional EURECA PRO.