Unităţile protejate, mai puţin cunoscute în Gorj

Fundaţia „Pentru Voi” a organizat marţi, 6 iulie 2010 la Craiova şi miercuri, 7 iulie 2010 la Târgu Jiu cursul cu tema „Intreprinderile sociale şi antreprenoriatul social în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.” Acţiunea face parte din proiectul Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni!”.

Participanţii au primit mape cu materiale informative şi au vizionat filme de prezentare a unităţii protejate din cadrul Fundaţiei “Pentru Voi”
Participanţii au primit mape cu materiale informative şi au vizionat filme de prezentare a unităţii protejate din cadrul Fundaţiei “Pentru Voi”

Cursul a reunit specialişti din ONG-uri şi instituţii din regiunea Sud-Vest a ţării, iar programul acestuia  cuprinde informaţii privind oportunităţi şi forme de angajare în muncă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale, mecanisme ale economiei sociale în slujba integrării sociale a acestui grup ţintă. Se  abordează o perspectivă bivalentă, cumulând expertiza din mediul de afaceri şi cea din domeniul dizabililtăţii.
La Târgu Jiu, au participat la curs reprezentanţi ai ONG-urilor şi personalul în materie din cadrul Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului, instituţie care are, în diferite forme de îngrijire sau sprijin, tineri cu dizabilităţi.
Materialele prezentate la curs au fost de o deosebită împortanţă pentru cei prezenţi, întrucât economia socială se află la început în România, legea care ocroteşte persoanele cu dizabilităţi şi crează facilităţi entităţilor care îi angajează fiind din 2006.

Prevederi legale
În România, singura formă de economie socială este „unitatea protejată”, care poate fi o firmă, sau o secţie în cadrul unei instituţii sau al uni ONG, care are 1/3 din angajaţi persoane cu dizabilităţi. Potrivit Legii 448/2006, modificată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art 78:
(2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.
(3) Autorităţile şi institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:
a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
b) să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).

Interacţiune
La cursul organizat de Fundaţia “Pentru Voi”, a avut loc şi o component activă, producându-se un schimb de experienţă între Fundaţie, care are în componenţă o unitate protejată şi reprezentanţii  celor două entităţi din Gorj care deţin, de asemenea, unităţi protejate (Complexul pentru Recuperare a Persoanelor cu Handicap din Târgu Cărbuneşti şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap din Oltenia, cu sediul în Târgu Jiu). La final, s-au schimbat cărţi de vizită, iar reprezentanţii Fundaţiei “Pentru Voi”, care au o experienţă bogată în domeniul economiei sociale, au promis cursanţilor că le vor acorda sprijinul necesar, de câte ori va fi nevoie, pentru dezvoltarea economiei sociale şi în Gorj. Iar faptul că în judeţ economia socială e mult în urmă, e dovedit prin faptul că la nivelul întregii ţări au fost înfiinţate peste 300 de unităţi protejate, în timp ce în Gorj există doar două.