Un nou proiect Erasmus+ de succes la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Peștișani!

În perioada 01.06.2022-31.08.2023, s-a desfăşurat  Proiectul de mobilitate nr.:  2022-1-RO01-KA121-VET-000054070, Cod de Acreditare VET Erasmus+: 2021-1-RO01-KA120- VET-000046724 finanţat de UE,  prin Programul Erasmus+1, Acţiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării  – Formare profesională (VET), la Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși,, Peștișani în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Bustuchin şi Liceul ,,Gheorghe Tatarescu” Rovinari, parteneri în Consorțiul Județean ,,GJ-Consortium in Europe”. Bugetul proiectului este în valoare de 154.572,00 Euro.

Obiectivul general al proiectului a vizat sprijinirea prin învățarea pe tot parcursul vieții; dezvoltarea educațională, personală și profesională; creșterea calităţii formării profesionale în specializări din domeniile Electronică și automatizări, Electromecanică, Mecanică, prin stagii de practică în context european, în vederea creșterii șanselor de angajare la finalizarea studiilor, prin cooperare internațională şi mobilitate în scop educațional.

Obiectivele specifice au urmărit:

  1. Extinderea/aprofundarea rezultatelor învăţării corespunzătoare cerinţelor calificării, obţinerea de aptitudini valoroase de viaţă şi experienţa internaţională şi creşterea şanselor elevilor de a obţine un loc de muncă pe o piaţă competitivă şi internaţională.
  2. Îmbunătăţirea competențelor personalului din VET, în vederea implementării metodelor moderne de predare-învățare-evaluare, armonizarea cu standardele privind digitalizarea predării-învățării, cuprinse în cele mai recente documente strategice ale CE.
  3. Extinderea cooperării internaționale prin parteneriate transnaționale ECVET.

În proiect au fost implicate următoarele grupuri ţintă:

  • Stagiari VET: 48 de elevi aflați în formare inițială în învăţământul liceal tehnologic, nivel 4 de calificare (NQF) și învăţământul profesional nivel 3 de calificare (NQF), din toate unitățile de învăţământ membre ale consorțiului județean ,,GJ-Consortium in Europe”. 
  • Staff VET: 5 cadre didactice VET astfel: 2 cadre didactice de la Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Peștișani, 2 cadre didactice de la Liceul ,,Gheorghe Tătărescu” Rovinari și 1 cadru didactic de la Liceul Tehnologic Bustuchin.

Mobilitățile Erasmus+ au fost organizate  astfel:

  • FLUXURI STAGIARI VET:

Flux 1: 10 elevi, clasa a XI-a, învăţământul profesional, calificarea (Sudor, Mecanic auto) de la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Peștișani și9 elevi, clasa a XI-a, învățământ profesional calificarea: Electromecanic utilaje și instalații industriale de la Liceul Tehnologic Bustuchin – Montijo, Portugalia,  16.01.2023 – 03.02.2023.

Flux 2: 10 elevi, clasa a XI-a, învăţământul liceal, calificarea Tehnician în automatizări de la Liceul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari  – Wraclow,  Polonia, 08.05.2023-  26.05.2023.

Flux 3: 10 elevi, clasa a XI-a, învăţământul liceal, calificarea Tehnician operator tehnică de calcul de la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Peștișani și 9 elevi, clasa a XI-a, învățământ Liceal calificarea: Tehnician electromecanic de la Liceul Tehnologic Bustuchin Lisabona, Portugalia, 29.05.2023-16.06.2023.

  • FLUX STAFF VET:

Flux 1: 5 cadre didactice VET, 2 cadre didactice de la Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Peștișani, 2 cadre didactice de la Liceul ,,Gheorghe Tătărescu” Rovinari și 1 cadru didactic de la Liceul Tehnologic Bustuchin – Paphos, Cipru, 10.04.2023 – 14.04.2023.

ACTIVITĂŢILE DE MOBILITATE:

Stagiile de pregătire practică ale elevilor au avut o durată de 3 săptămâni şi s-au desfăşurat cu sprijinul organizaţiilor de primire, companii sau centre de formare din cele 2 ţări gazda. Au avut un nivel ridicat de aplicabilitate, au vizat activităţi practice din domeniul de calificare al participanţilor care conduc la dobândirea de competente profesionale specific viitoarelor locuri de muncă ale acestora. S-au desfăşurat în baza unui Acord de Învăţare stabilit între instituţiile partenere şi  recunoscute de către şcoala de trimitere prin Sistemul European de Credite Transferabile-ECVET.

S-a urmărit prin mobilitate, dezvoltarea la elevi de competențe relevante pentru domeniul de pregătire și calificarea participanților prin cunoașterea și folosirea de echipamente, utilaje si tehnologii actuale, realizarea de activități specifice locului de munca in contexte competitive, la nivel internațional, dar si  consolidarea de competente cheie și abilități transversale (de comunicare în limba străină și TIC), competențe sociale, interculturale.

Activităţile de job-shadowing ale staffului VET au avut o durata de 5 zile si au urmărit dezvoltarea profesională și personală a acestora, schimbul de bune practice în vederea implementării metodelor moderne de predare-învățare-evaluare, armonizarea cu standardele privind digitalizarea predării-învățării cuprinse in cele mai recente documente strategice ale CE.

Ambele tipuri de activităţi de mobilitate s-au finalizat cu dobândirea de către participanți a documentului de mobilitate Europass.

Toţi participanţii, indiferent de grupul ţintă au dobândit competente personale, civice, interculturale şi lingvistice.

Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Peștișani este unitate de învățământ cu titulatura de ,,Școală Europeană” din anul 2019, acreditată Erasmus+ începând cu anul 2022 în domeniul VET și începând cu anul 2021 în domeniul Educație școlară.

  Marinela Liliana Iliescu– Coordonator proiect, Director adjunct -Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Peștișani