U.S.L.I Gorj a marcat festiv Ziua Educaţiei

Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ Gorj(USLI Gorj) a organizat în judeţul nostru sărbătorirea Zilei Mondiale a Educaţiei. Pe 5 octombrie în întreaga lume cadrele didactice sunt sărbătorite, dovadă a recunoaşterii meritului lor în formarea valorilor, culturii şi moralei cetăţenilor. Deşi au fost invitaţi, parlamentarii USL nu au onorat manifestarea de la Târgu-Jiu.

Constantin Huică a fost organizatorul unei manifestări care a strâns la un loc toţi decidenţii în Educaţie
Constantin Huică a fost organizatorul unei manifestări care a strâns la un loc toţi decidenţii în Educaţie

Cea mai puternică organizaţie sindicală din învăţământul gorjean, USLI Gorj a organizat la Târgu-Jiu o masă rotundă cu tema “Poziţia învăţământului românesc în raport cu cel din Uniunea Europeană”. Pe lângă lideri sindicali şi autorităţi, parlamentarii gorjeni ai Puterii au strălucit prin absenţă, semn că acestor probleme li se dau atenţie doar din Opoziţie. Manifestarea însă şi-a atins scopul în a pune pe tapet din nou problemele şcolii şi de a sărbători, în mod festiv, pe oamenii de la catedră.

Festivitate necesară

La nivelul judeţului Gorj, USLI a reuşit prin această manifestare să salveze lipsa de reacţie a multor şcoli pe această direcţie. Să nu uităm că Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit ca din anul şcolar 2013-2014 Ziua Mondială a Educaţiei să fie introdusă şi marcată distinct în structura anului şcolar 2013-2014. Doar că în acest an a fost vorba de un..week-end.
Autorităţile, atât cele şcolare cât şi cele sindicale, şi-au făcut datoria în a transmite mesaje cadrelor didactice cu prilejul acestei sărbători adoptate. Aşa cum avea să sublinieze profesorul Constantin Huică, preşedintele USLI Gorj, pentru majoritatea dascălilor din România Ziua Învăţătorului din luna iunie are o semnificaţie mai mare.
Au fost de reţinut mesajele transmise dascălilor de prof. Ion Işfan, inspector şcolar general al judeţului Gorj, Ciprian Florescu şi Mădălina Ciolocoi, vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Gorj, subprefectul de Gorj Virgil Drăguşin şi deputatul Niculina Mocioi. Pe lângă mesajul propriu, Constantin Huică-liderul USLI Gorj-a transmis şi mesajul lui Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ din România. Reţinem din cele  spuse de liderul USLI: „ Din nefericire, în cei 23 de ani de democraţie originală românească, educaţia a fost pentru guvernanţi o povară financiară, acordându-i-se acestui domeniu clamat şi legiferat în mod ipocrit ,”prioritate naţională”, bugete iresponsabil de mici.Aşa s-a ajuns la ”performanţa” de a închide peste 20.000 de localuri ale unităţilor de învăţământ, iar statutul social al celui pe care îl sărbătorim pe data de 5 octombrie s-a degradat continuu, fiindcă ”răsplata” pentru nobila muncă prestată poate intra în categoria”ajutoarelor sociale”. Pentru mulţi politicieni cu putere de decizie din această ţară, al căror orizont al raţiunii tinde către un punct şi care se călăuzesc după principiul ”după noi potopul”, dascălii nu produc nimic.”

Revendicări ale cadrelor didactice
Dincolo de momentul festiv, Constantin Huică a reiterat apelul către parlamentari ca să se implice  în soluţionarea problemelor cu care se confruntă sistemul de învăţământ şi salariaţii acestuia, respectiv alocarea, începând cu 2014, a minimum şase la sută din PIB pentru educaţie şi creşterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învăţământ, din totalul cheltuielilor de personal din sectorul public şi modificarea Legii Educaţiei Naţionale, inclusiv în ceea ce priveşte statutul personalului didactic, astfel încât să se elimine discriminările existente în prezent şi să conducă la creşterea calităţii actului de instrucţie şi educaţie, dar şi la creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice în luarea deciziilor.
Principalele modificări care se impun, potrivit USLI Gorj, sunt: reintroducerea normei de predare de 16 ore pe săptămână pentru personalul didactic care are peste 25 de ani vechime în învăţământ şi gradul didactic I, decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice să se facă de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei Naţionale, introducerea prevederilor privind stimularea achiziţionării de cărţi sau programe educaţionale pe suport electronic, reintroducerea sporului de doctorat, posibilitatea pensionării anticipate, cu cel puţin trei ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei, acordarea gradaţiei de merit şi pentru personalul didactic auxiliar, precum şi introducerea posibilităţii dobândirii de către cadrele didactice a celei de-a doua specializări, prin programe de conversie profesională, cu finanţare de la bugetul de stat.