Trei ani cu „Monitorul de Băleşti”

Loading

Inginerul Aristică Paicu, primarul comunei Bălesti a creat un ziar care s-a impus printre săteni
Inginerul Aristică Paicu, primarul comunei Bălesti a creat un ziar care s-a impus printre săteni

În această lună se împlinesc trei ani de când Primăria şi Consiliul Local Băleşti editează lunar publicaţia „Monitorul de Băleşti”. Pe parcursul celor XXXVI de numere, această publicaţie a crescut prin calitatea materialelor oferite locuitorilor comunei dar şi prin implicarea în viaţa comunităţii. În paginile „Monitorului de Băleşti” şi-au găsit locul în ultimii ani tematici legate de agricultură, economie, administraţie, învăţământ, cultură ş.a.
„Monitorul de Băleşti” înseamnă acum o publicaţie matură care poate oferi exemplu multor administraţii locale despre cum se face o asemenea întreprindere. Este meritul unei echipe care s-a constituit şi sudat în această perioadă printre care remarcăm pe Aristică Paicu, primarul şi coordonatorul publicaţiei, pe Gheorghe Ijac-secretarul general de redacţie, învăţătorul Maria Ştirbu-editor coordonator, dar şi cei care au publicat în această perioadă printre care remarcăm pe Vasile Cârlogea, Constantin Mălăescu, Daniel Mihuţoiu, Mihai Ştefănoiu, Vasilica Mărăcine, Corina Popescu, Ramona Mihaela Şomâcu, Vasile Cârstea, Maria Bâjnea, Denisa Oproiu, Dragoş Tudorescu, Alexandru Butan, Cristina Găvan, Ion Apostol, Cornel Şomâcu ş.a.
Importanţa “Monitorului de Băleşti” este foarte mare în această perioadă deoarece cetăţenii comunei pot afla din paginile sale despre hotărârile şi deciziile Consiliului Local Băleşti şi ale primarului comunei, inginerul Aristică Paicu, dar şi ce a dus la respectivele documente. De asemenea, cetăţenii sunt informaţi asupra unor programe şi proiecte, inclusiv cele cu finanţare europeană.
Publicaţia acordă un spaţiu considerabil pentru învăţământ şi problemele de cultură. Astfel, în cele 36 de numere cititorii au putut să afle amănunte despre istoria acestor meleaguri, despre înfiinţarea şi funcţionarea şcolilor, despre rezultatele obţinute de elevi ş.a. Reţinem de asemenea implicarea publicaţiei în derularea şi susţinerea Concursului Naţional Interdiciplinar “VERTICAL” organizat la Şcoala Generală Ceauru dar şi a Simpozionului Internaţional cu acelaşi nume organizat în colaborare cu alte instituţii de învăţământ din Gorj.
La ceas de sărbătoare nu ne rămâne decât să urăm multe numere înainte acestui ziar şi implicare totală în viaţa urbei! Cei care trudesc la această publicaţie să nu uite o definiţie celebră aparţinând lui Jim Bishop: “Un ziar este cherestea făcută flexibilă. Este cerneală transformată în cuvinte şi imagini. Este conceput, se naşte, creşte şi moare de bătrâneţe într-o singură zi”.