Titlul „Şcoală Europeană” pentru trei şcoli din Gorj

Ministerul Educaţiei Naţionale  a  comunicat în această săptămână lista şcolilor premiate în cadrul ediţiei din acest an a competiţiei „Şcoală Europeană”, destinată  tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale şi constă în evaluarea calităţii şi coerenţei managementului şcolii, reflectat în documentele manageriale, precum şi a impactului pe care activităţile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaţionale şi a ethosului şcolii.
În cursa pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană” s-au înscris anul acesta cinci unităţi de învăţământ din judeţul Gorj, printre cele  65 de şcoli premiate de Ministerul Educaţiei Naţionale au ajuns doar trei, toate din Târgu-Jiu: Colegiul Tehnic Nr. 2, Şcoala Gimnazială „Constantin Săvoiu” şi Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu”.
Certificatul „Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut. Certificarea şcolilor cu titlul „Şcoală Europeană” le conferă recunoaştere şi prestigiu în cadrul comunităţilor educaţionale, iar eforturile pe care le fac pentru menţinerea titlului obţinut, determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi şi noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătăţire a managementului şcolar şi la dezvoltarea unei culturi organizaţionale solide. Activităţile/proiectele/programele care se iau în considerare pentru această competiţie sunt cele derulate de şcoli prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European şi ale altor instituţii europene, cele derulate de şcoli în parteneriat cu ambasade, universităţi şi şcoli din Uniunea Europeană, companii europene, asociaţii profesionale europene, ONG–uri cu scop educaţional/de formare profesională care activează la nivel european etc., precum şi cele finanţate din fonduri structurale, în care şcoala este aplicant sau partener.