300 de posturi scoase la concurs în învăţământ

În perioada 7-19 mai 2014  cadrele didactice din judeţul Gorj care doresc să susţină examenul de titularizare din acest an se pot înscrie la concurs. Oferta de posturi titularizabile este de circa 300 de posturi şi se adresează mai ales învăţământului preşcolar şi primar.
Cererile de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015 se vor depune la Secretariatul Colegiului Tehnic “Ion Mincu” din Târgu-Jiu, până la data de 19 mai 2014.  Dosarele candidaţilor vor fi verificate şi avizate de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al Inspectoratului Şolar Gorj în perioada 19-21 mai. După verificarea cererilor urmează validarea înscrierii, prin semnătură, de candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs; perioada de validare se desfăşoară între 21-23 mai şi 14-16 iulie pentru absolvenţii promoţiei 2014.
Următoarea etapă este afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă, pe 26 mai. Începând de pe 26 mai şi până pe 27 iunie, candidaţii vor susţine inspecţiile la clasă, proba scrisă având loc pe 21 iulie, tot la Colegiul Tehnic “Ion Mincu”. Rezultatele vor fi afişate pe 25 iulie, iar candidaţii nemulţumiţi de note vor putea depune contestaţiile între 25-26 iulie. Afişarea rezultatelor finale va avea loc pe 30 iulie. Începând cu data de 31 iulie vor avea loc şedinţele publice de repartiţie pe posturi.
Profesor Georgeta Popescu, inspector şcolar, a declarat pentru VERTICAL: „ În acest an, în lista de posturi validată, listă publică, au fost înscrise 300 de poziţii, însemnând jumătăţi de normă şi norme întregi. Am constatat că există 33 de norme întregi, iar cel mai mare număr de posturi vizează muzica. De asemenea, există 6 posturi pentru educatori şi un post pentru învăţători”.