Titlu ilegal, pentru 1000 de hectare de pădure la Padeş

O localnică din comuna Padeş acuză Comisia Locală Padeş şi Comisia Judeţeană pentru aplicarea legilor proprietăţii că îi încalcă drepturile de proprietate. Aceasta spune că a fost plimbată de la Ana la Caiafa, deşi avea hotărâre definitivă şi irevocabilă de retrocedare pe vechiul amplasament, iar în acelaşi timp pe pădurea ei au primit titlu de proprietate moştenitorii boierilor Alimănişteanu, deşi aceştia nu ar fi depus cerere de retrocedare, nu au făcut dovada proprietăţii cu acte, iar titlul le-a fost emis, deşi exista un litigiu pe rol în cauză.

Pădurile Padeşului, disputate de urmaşii foştilor proprietari
Pădurile Padeşului, disputate de urmaşii foştilor proprietari

Simona Firiza se luptă de ani buni să intre în posesia pădurii pentru care s-a stabilit reconstituirea dreptului său de proprietate în instanţă, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă. Deşi instanţa a stabilit că aceasta trebuie să primească pădurea pe vechiul amplasament, a aflat că acesta a fi, parţial, ocupat de alţi proprietari. În timp ce femeia încerca să primească, totuşi, dreptul de pădure, întreaga suprafaţă de pădure la care avea dreptul a fost retrocedată urmaşilor boierilor Alimănişteanu. Iar asta în condiţiile în care respectivii nu au depus cereri de retrocedare, cele aflate la dosarul de la instanţă fiind ori nesemnate, ori semnate de aceeaşi persoană. De asemenea, retrocedarea s-a făcut în baza unui proces verbal din 15 mai 1944, care e considerat a fi de confiscare a averii, deşi acesta se referă la evaluarea averii unuia dintre boieri, cu scopul de stabilire a impozitului. Una peste alta, s-a ajuns să se emită Hotărârea Comisiei Judeţene nr. 4812/28.09.2007, potrivit căreia  se „validează propunerea comisiei locale privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1071,00 ha, teren cu vegetaţie forestieră” moştenitorilor familiei Alimănişteanu. Aceştia contestă hotărârea pe 21.11.2007, chemând în instanţă Comisia Locală Padeş şi Comisia Judeţeană, dar, cu toate astea, Comisia Locală trimite documentaţia la Cadastru, se scrie titlul de proprietate nr. 1504129/11.09.2009, pe suprafaţa validată, iar beneficiarii sunt puşi  în posesie pe pădurea pentru care Simona Firiza avea hotărâre judecătorească de retrocedare.

Contestaţia
Urmaşii boierilor Alimănişteanu nu au fost mulţumiţi de pădurea primită, aşa că au făcut contestaţie, pe motiv că ROMSILVA le-a recunoscut o suprafaţă mult mai mare de pădure, prin adresa 40676/12.12.2005, emisă de Direcţia Silvică Târgu Jiu, Biroul Fond Forestier. Potrivit motivării contestaţiei, aceasta precizează: „fraţii Alimănişteanu au deţinut pe teritoriul comunei Padeş o suprafaţă de 4887 ha pădure amplasată în 9 (nouă) trupuri, suprafaţă administrată la data actuală de Ocolul Silvic Padeş din cadrul Direcţiei Silvice Târgu Jiu circa 2000 de hectare, iar diferenţa de 2887 ha fiind administrată de Ocolul Silvic Baia de Aramă din cadrul Direcţiei Silvice Tr. Severin.” În aceste condiţii, hotărârea Comisiei Judeţene care acorda moştenitorilor doar 1071 de hectare de pădure a fost contestată.

Declaraţii
Viorel Nicolescu, primar al comunei Padeş, spune că nu consideră că titlul a fost emis greşit: „Noi am trimis titlul la scriere, deşi ştiam că hotărârea a fost contestată, pentru că familia Alimănişteanu nu contesta suprafaţa din hotărârea comisiei judeţene, adică nu că nu voia pădurea primită, ci mai voia şi diferenţa. În aceste condiţii, am dat drumul la emiterea titlului, ei judecându-se, de fapt, pe diferenţă. Cât despre doamna Firiza, nu e vina noastră că legile proprietăţii date succesiv au făcut ca retrocedările să se încurce, iar suprafeţele de pădure să se suprapună.”
La rândul său, Simona Firiza e hotărâtă să nu se lase: „Primăria trebuia s-mi dea pădurea mea, nu să o dea la alţii. Nu mă las până nu mi se face dreptate. S-a dat titlul de proprietate altora, când ei erau în litigiu iar eu aveam hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, cei vinovaţi trebuie să plătească.”
Liviu Diaconescu, directorul Serviciului Legalitate din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Gorj a declarat că nu avea cunoştinţă de situaţia creată: „Abia cu o lună în urmă am aflat de această situaţie şi consider că doamna Firiza are dreptate. Am verificat şi se confirmă faptul că la momentul în care Comisia Locală Padeş a înaintat documentaţia pentru emiterea titlului de proprietate pentru urmaşii familiei Alimănişteanu hotărârea Comisiei Judeţena fusese contestată chiar de ei în instanţă. Vom contesta, în aceste condiţii, titlul de proprietate emis. Mai mult nu putem face.”