Târgul de Oferte Educaţionale pentru viitorii liceeni

În săptămâna 03-07 iunie 2013, la nivelul judeţului Gorj, s-a desfăşurat  cea de – a XIII-a ediţie a Târgului de Oferte Educaţionale. Organizatorii acestui eveniment, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj şi Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Gorj, sub coordonarea profesorilor consilieri Şcheau Daniela şi Gorun Sonia, şi-au propus ca principal obiectiv, familiarizarea elevilor de clasa a VIII-a cu oferta educaţională şi specificul activităţii fiecărei unităţi de învăţământ liceal.

În acest an, Târgul de Ofertă Educaţională s-a desfăşurat în două etape. Astfel, în primele zile ale săpămânii, elevii de clasa a VIII-a s-au deplasat în unităţile de învăţământ liceal în vederea unei cât mai bune cunoaşteri a acestor instituţii. În cea de a doua etapă, desfăşurată joi, 06 iunie 2013, la Casa de Cultura a Sindicatelor din  Tg –Jiu, elevii au avut posibilitatea să intre în contact cu reprezentanţii tuturor unităţilor de  învăţământ liceal pentru a primi informaţii despre profilurile şi specializările acestora.
La această manifestare, au fost prezente 14 licee, fiecare amenajând standuri în vederea promovării cât mai atractive a ofertei educaţionale şi a produselor activităţilor specifice. Gazdele fiecărui stand au fost elevi de liceu din unităţile respective care au interacţionat activ cu elevii de gimnaziu oferind pliante, broşuri şi informaţii suplimentare acestora.
Târgul a fost vizitat de 700 de elevi din şcolile gimnaziale din Târgu-Jiu şi din localităţile învecinate, fiind însoţiţi de către profesorii diriginţi.
Activităţile de orientare şcolară desfăşurate în săptămâna 03-07 iunie 2013 au constituit o oportunitate pentru elevii de clasa a VIII-a în luarea celei mai bune decizii privind parcursul lor şcolar.
Prof. Daniela Şcheau
Prof. Sonia Goru
n