Târgul de oferte educaţionale pentru liceeni

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj şi Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Gorj au organizat în perioada 25-27 mai 2010, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Tg-Jiu, ediţia a X-a a Târgului de Oferte Educaţionale.

O mulţime de elevi au vizualizat ofertele şcolare ale liceelor

Deschiderea oficială a târgului a avut loc marţi, 25 mai 2010, ora 10.00, când   fiecare unitate şcolară de nivel liceal  a fost prezentată într-un mod cât mai original de câte un elev al acesteia, au fost făcute cunoscute rezultatele studiului privind opţiunile şcolare ale elevilor de clasa a VIII – a şi a fost susţinut un program artistic de către elevii de la Liceul de Muzică şi Arte Plastice “Constantin Brăiloiu” din Tg-Jiu, de către elevii de la Grup Şcolar Industrial Rovinari şi de către elevii de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă.
Târgul de Oferte Educaţionale s-a adresat elevilor, cadrelor didactice, părinţilor, managerilor educaţionali şi tuturor celor interesaţi de cunoaşterea ofertei educaţionale a unităţilor de învăţământ liceal.
Scopul acestui eveniment a fost de a-i sprijini pe elevii de clasa a VIII-a în luarea celei mai bune decizii privind parcursul lor şcolar.
În cadrul evenimentului, liceeni de la 15  instituţii de învăţământ preuniversitar din Tg-Jiu s-au întrecut în a prezenta elevilor de clasa a VIII-a  ofertele educaţionale, activităţile şcolare şi extraşcolare, având standuri special amenajate pentru a-şi promova imaginea.
Elevii de liceu au desfăşurat împreună cu elevii de gimnaziu diferite activităţi interactive atractive în funcţie de specializările existente în cadrul unităţii de învăţământ pe care au reprezentat-o, încercând să-i convingă să opteze pentru unitatea şcolară din care ei provin.
Participanţii au primit materiale promoţionale, pliante cu modalităţi de optimizare a învăţării şi cu pregătirea psihologică pentru examen.
Târgul de Oferte Educaţionale a fost vizitat în perioada amintită de către peste 1000  de elevi din municipiul Tg-Jiu şi localităţile învecinate.
Profesor psiholog Sonia Gorun
Profesor sociolog Daniela Şcheau