Târg școlar de competențe ecologice

Loading

În data de 20 mai 2010, în cadrul  proiectului FSE POSDRU „Stagiile de practică-investiţie pentru viitor”- proiect derulat de Colegiul Tehnic Nr. 2 în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj şi Administraţia Naţională „Apele Române”- Direcţia de Ape Jiu Craiova se va organiza activitatea cu tema:  „TARGUL ŞCOLAR DE COMPETENTE ECOLOGICE ”-CAMPANIE DE CONSTIENTIZARE A ELEVILOR PRIVIND OPORTUNITATEA STAGIILOR DE PRACTICĂ, la sediul Colegiului Tehnic Nr. 2, între orele 10,00-17,00.
Obiectivul principal al activităţii este acela de a crea o legătură strânsă între diferiţii actori implicaţi în educaţia tinerilor, în special în cadrul învăţământului profesional şi tehnic, de a ameliora calitatea, dimensiunea europeana şi vizibilitatea activităţilor şi aspectelor de interes comun în domeniul educaţiei şi de a face mai vizibile şi mai cunoscute oportunităţile legate de stagiile de practică derulate în parteneriat în ceea ce priveşte îmbunătăţirea nivelul calificării şi contribuţia la integrarea pe piaţa muncii a tinerilor, precum şi beneficiile aduse elevilor şi şcolii datorită implementării proiectelor FSE POSDRU.
De asemenea se va urmări diseminarea de bune practici si metode inovative relevante, furnizarea de materiale şi conţinuturi pentru şcolile din regiune interesate să acceseze fonduri europene, facilitarea activităţilor de cooperare şi stimularea dimensiunii interactive între acestea.
Acţiunea este deschisă oricarei instituţii care doreşte să organizeze activităţi pentru elevi şi tineri de acest gen, şcolilor generale şi liceelor din judeţ care şcolarizează elevi în domeniul protecţiei mediului, precum şi tuturor celorlate instituţii interesate. Sunt invitate să participle atât cadre didactice, cât şi elevi, în special elevii din învăţământul profesional şi tehnic- domeniul protecţia mediului.
Manager proiect
Popescu Henrieta Luiza