Casa de cultură Săcelu: Informare privind activităţile cultural-educative şi sportive ce se vor desfăşura în sezonul estival

Loading

Tinând cont de faptul că suntem la început de sezon estival se impune a se lua o serie de măsuri privind organizarea şi desfăşurarea  de activităţi cu caracter cultural- educative şi sportive.
Pentru revigorarea tradiţiilor, datinilor şi obiceiurilor culturale ale zonei consider că este necesar să reânviem tradiţia horei populare , eveniment ce atrăgea foarte multă lume din localitate şi zonele învecinate şi care a fost un obicei din străbuni după spusele localnicilor.
Având în vedere faptul căci la Sala de festivităţi am deschis o colectie muzeală cu costume populare specifice zonei şi obiecte din cele mai vechi timpuri vom populariza acest lucru pentru a atrage cât mai mulţi vizitatori.
Vom lua măsuri de organizare şi desfăşurare în bune condiţii privind lansarea de carte – Monografia comunei Săcelu – unde vom invita ansambluri profesioniste din judeţ şi unde îşi va da concursul şi formaţia de dansuri populare locale.
Mentionez că iniţiatorul şi omul care a cules date pentru monografie, care acum se află sub lumina tiparului, este d-l profesor VILAU ION, iar ca filele să ajungă realitate ne-am bucurat de sprijinul d-lui  dr.col.Bălăeţ Constantin.
De asemenea în centrul atenţiei va fi organizarea celei de-a IX-a ediţie a “Zilelor comunei Săcelu” manifestaţie culturală ce va cuprinde : întreceri sportive (fotbal, tenis de masă, şah, table) , expoziţie de pictură, dansuri populare susţinute de formaţia de dansuri populare a Casei de Cultură Săcelu, iar la încheiere hora populara.
Vom încerca, dacă este posibil, să îmbinam cele doua evenimente culturale.
Pe perioada sezonului estival va functiona Clubul sportiv de tenis de masă, şah, table iar la Sala de sport se vor organiza întreceri sportive.
12.05.2010
Întocmit, Director Casa de Cultură Săcelu Almăjanu Dumitru