Sute de milioane de euro privaţi pentru profesorii români

Loading

A făcut mare vâlvă în urmă cu câteva luni un raport al Comisiei Europene care arăta că problema meditaţiilor este una europeană care creează astfel discriminări majore între copii. În România se cheltuiesc anual peste 300 de milioane de euro pe cursuri suplimentare, în Europa  se vorbeşte de  miliarde de euro.

Foarte mulţi profesori gorjeni au ieşit din sală în momentul în care au văzut dificultatea subiectelor
Foarte mulţi profesori gorjeni au ieşit din sală în momentul în care au văzut dificultatea subiectelor

Potrivit raportului anual al Comisiei Europene, numai părinţii din Franţa şi Germania cheltuiesc peste 3 miliarde de euro pentru cur­suri suplimentare celor oferite de şcoli copiilor lor. În ceea ce priveşte România, raportul realizat la comanda Comisiei Europene precizează că fa­miliile plătesc anual 300 milioane de euro pe meditaţii.
În ciuda mi­li­ardelor plătite astfel profesorilor particulari, multe state lăsă acest sector nereglementat, astfel încât medi­ta­­ţiile au loc frecvent în afara do­me­ni­ului de impozitare, arată studiul, care avertizează că  lăsat nesuprave­gheat, fenomenul va avea un impact so­cial de puternică divizare între clasele sociale.

În trendul european
Obişnuinţa de a plăti ore în plus faţă de ce se pre­dă la şcoală este aceeaşi în cea mai mare parte a continentului – chiar dacă sumele nu sunt la fel de mari în toate statele. În ultimii ani, părinţii pun deoparte sume tot mai mari pentru a le oferi copiilor lor mai mult decât ceea ce primesc prin educaţia oferită de stat, arată rapoartele Uniunii Euro­pene.
În România, un studiu realizat în 2007 pe 1.267 de elevi din ciclul se­cun­dar arata că 27% dintre ei au pri­mit meditaţii. Trei ani mai târziu, un stu­diu realizat pe 1.500 de copii cu vâr­ste cuprinse între 6 şi 19 ani a arătat că 17% dintre ei primeau medita­ţii. În Franţa, un raport realizat în 2007 estima că, în marile licee din Pa­ris, aproximativ 75% dintre elevi urmau cursuri private. În Germania, o cercetare din 2010 arata că 14,8% din numărul total al elevilor primeau meditaţii.  În Grecia, un studiu din 2000, rea­lizat pe studenţi din primul an arata că 50% dintre ei au primit lecţii private. În 2010, aproape toţi elevii aflaţi în ultimul an de liceu urmau o formă de şcolarizare suplimentară.   În Ungaria – un studiu realizat în 2011 pe 1.361 de studenţi arata că 60,5% dintre ei au primit meditaţii în ciclul secundar de învăţământ.

Modelul românesc
România este un caz aparte faţă de ţările din Europa Occidentală. Astfel, majoritatea meditatorilor sunt profesori cu catedra completă, care oferă cursuri suplimentare pentru a-şi mari veniturile. Un studiu reali­zat în 2010 de Daedalus Millward Brown şi citat de raportul european arată că 30% dintre elevii care au urmat cursuri particulare, au primit meditaţii chiar de la profesorii lor şi 60,4% de la alţi profesori din şcoala lor sau din alte şcoli. Practica meditaţiilor acordate chiar de profesorii de la clasă este „pro­blematica“, arată autorii studiului, care precizează că riscul este ca pro­fesorii să reducă efortul depus în şcoa­lă, cu scopul de a mări numărul ele­vilor care le cer serviciile în afara ore­lor de şcoală. Un alt pericol îl re­pre­zintă favoritismul, arată cer­ceta­rea.
Cu toate că din punct de vedere legal, orice venit ar fi declarat, în 2008, numai 1.500 de profesori au fă­cut astfel de declaraţii, „un procent foarte mic din total“, se arătă în cercetare.  Mai puţin de 1% dintre aceştia au făcut declaraţii în Gorj.

Profesorii o fac de foame
Studiul Comisiei Europene arată că, în Europa de Est, în anii ‘90 a scăzut foarte mult puterea de cum­pă­ra­re, iar salariile profesorilor au fost printre cele mai lovite. Aşa că aceştia au fost forţaţi să găsească modalităţi pentru a-şi suplimenta veniturile.  Astfel,  un raport din 2000 al UNESCO arată că salariul unui profesor român reprezintă numai aproximativ 40% din suma pe care un profesor cu ace­laşi grad o primea în 1990. În 2006, după mai multe greve, Guvernul a ma­jo­rat salariile profesorilor dar nu la un nivel mulţumitor. După 2009 veniturile cadrelor didactice s-au prăbuşit. Este şi motivul pentru care profesorii români au de­cla­rat că dau meditaţii pentru a-şi su­pli­menta veniturile şi nu pentru profit.