Sute de dascăli aşteptaţi să devină profesori emeriţi

Potrivit Legii Educaţiei Naţionale, profesorii din învăţământul preuniversitar au la dispoziţie încă un grad didactic pentru a-şi spori prestigiul profesional şi veniturile, cel de profesor emerit, superior gradului I didactic. Pentru  titlul de „Profesor emerit”, cadrele didactice vor susţine colocviul de admitere la concursul de acordare a acestui titlu. Cei care vor fi admişi pot depune lucrarea de cercetare, dar şi referatul asupra lucrării de cercetare la începutul fiecărui an.

Cei mai buni profesori din învăţământul gorjean vor putea obţine gradul de profesor emerit
Cei mai buni profesori din învăţământul gorjean vor putea obţine gradul de profesor emerit

Ministerul Educaţiei a introdus prin Legea Educaţiei Naţionale acordarea unui nou titlu pentru cadrele didactice cu activitate îndelungată la catedră, acela de profesor emerit. Doritorii pentru obţinerea acestui nou grad didactic, în varianta că Legea Educaţiei Naţionale nu va suferi modificări, pot să se înscrie chiar din această toamnă. După estimările reprezentanţilor  ISJ Gorj, sunt cel puţin câteva sute de grade didactice care au publicat lucrări de cercetare în ultimii ani.

Înscrieri din 2012
Titlul de profesor emerit nu va fi deloc uşor de obţinut. La concurs se pot înscrie cadrele didactice cu contract de muncă pe o perioadă nedeterminată, care au cel puţin 15 ani de activitate neîntreruptă de la obţinerea gradului didactic I.
Calendarul concursului pentru acordarea titlului de profesor emerit în învăţământul preuniversitar debutează chiar din această toamnă. Astfel, pentru viitorul an şcolar, pe 30 septembrie 2012 Ministerul Educaţiei va aproba şi publica numărul de locuri scoase la concurs. În anul şcolar premergător înscrierii, adică până la sfârşitul acestui an şcolar trebuie să se desfăşoare o inspecţie şcolară la cadrul didactic care intenţionează să se înscrie la concurs. Între 1-31 octombrie are loc înscrierea candidaţilor la sediul CCD Gorj, iar între 1-30 noiembrie are loc verificarea legalităţii documentelor de înscriere. Până pe 15 decembrie 2012 Consiliul de administraţie al CCD Gorj afişează planificarea cadrelor didactice la colocviul de admitere. Între 15 ianuarie – 15 februarie 2013 se desfăşoară colocviul de admitere pentru titlul de profesor emerit, organizat de CCD Gorj. Până în data de 15 februarie a anului şcolar următor celui în care a fost susţinut colocviul de admitere, candidaţii declaraţi admişi îşi pot depune lucrarea de cercetare-inovare şi referatul asupra lucrării de cercetare realizat de către cercetătorul ştiinţific al lucrării. Între 15 martie şi 15 mai se susţine lucrarea în şedinţă publică, organizată de CCD. Până pe 1 iulie se face cunoscută lista candidaţilor promovaţi. De abia începând cu anul şcolar următor candidaţii validaţi îşi vor primi drepturile salariale cuvenite potrivit noului titlu, adică încă un salariu de grad didactic I.

One Comment on “Sute de dascăli aşteptaţi să devină profesori emeriţi”

Comments are closed.