Sute de cadre didactice din Gorj se bat pentru sporul salarial

Cadrele didactice din judeţul Gorj care au în vedere obtinerea gradatiei de merit anul acesta încep demersurile chiar din luna februarie. Gradatia de merit reprezintã 25% din salariul de bazã si se acordã pe o perioadã de 5 ani. Ca si anul precedent, va putea participa la concurs inclusiv personalul didactic auxiliar cu o vechime în învãţãmânt de cel puţin 4 ani şi performanţe în activitate. Rezultatele finale vor fi afisate în luna mai. La nivelul judetului Gorj, în 2015 au primit gradatie 171 de persoane.

Sute de cadre didactice din Gorj concurează anual pentru gradaţia de merit
Sute de cadre didactice din Gorj concurează anual pentru gradaţia de merit

171 de cadre didactice şi personal auxiliar din Gorj au beneficiat de gradaţii de merit în 2015. Potrivit ISJ Gorj, au fost depuse 300 de dosare, iar cele mai multe gradaţii de merit au fost acordate personalului didactic 118, urmat de personalul de conducere şi celui auxiliar. Bătălia va fi la fel de acerbă şi în acest an şcolar având în vedere numărul de doritori şi numărul de gradaţii care se poate acorda în judeţul nostru.

Condiţiile de acordare

Potrivit Metodologiei, numãrul maxim de gradaţii acordate se calculeazã astfel: “din numãrul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare şi a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numãrul de gradaţii acordate personalului didactic aflat în platã la 1 septembrie 2016, având în vedere cã gradaţia de merit se acordã pe o perioadã efectivã de 5 ani, fãrã a fi luate în calcul perioadele de suspendare a plãţii gradatiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervãrii postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare, cu încadrarea în numãrul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.” Criteriile pe baza cãrora vor fi acordate gradatiile de merit sunt urmãtoarele: criteriul activitãtilor complexe cu valoare instructiv-educativã – ponderea 80%; criteriul privind performante deosebite în inovarea didacticã/managerialã – ponderea 10%; criteriul privind participarea la proiecte – ponderea 5%; criteriul privind contributia la dezvoltarea institutionalã – ponderea 5%.

Graficul concursului 2016

Potrivit aceluiaşi document,până în 26 februarie 2016 ISJ Gorj va stabili să întocmească şi să transmită în şcoli fişe tip de evaluare. Dosarele se vor întocmi în perioada 1-18 martie urmând ca până în 30 martie acestea să ajungă la ISJ Gorj. Rezultatele se vor afla în luna mai 2016.