Subvenții pentru încălzire

Începând cu data de 20.10.2014, cetățenii din Târgu Jiu pot depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor, în sezonul rece 2014-2015 în centrele de primiri cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor organizate de către D.P.P.S.Tg-Jiu.

Familiile cu venituri mici primesc subvenție la plata facturilor pentru încălzire
Familiile cu venituri mici primesc subvenție la plata facturilor pentru încălzire

Centrele de primiri cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor organizate de către D.P.P.S.Tg-Jiu sunt: Clubul “Vârstei a Treia” – str. Olteniţei; Clubul “Vârstei a Treia” – str. Mioriţei; Clubul “Vârstei a Treia” – str. Debarcader; Clubul “Vârstei a Treia” – T. Vladimirescu. Programul de lucru în centre este: Luni – Vineri: ora 900 – 1800; Sâmbătă –Duminică: ora 900 – 1300.

Pentru încălzirea locuinţelor cu combustibili solizi (lemne) şi energie electrică, cererile se depun la Sediul D.P.P.S..
Persoanele singure sau familiile care îndeplinesc condiţiile stabilite de lege pentru acordarea dreptului şi depun cererile până la 20 noiembrie 2014, vor beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţelor începând cu 01 noiembrie 2014.
Documente necesare

Documentele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2014-2015 sunt următoarele: acte de identitate; certificate de naştere pt. copii în vârstă de până la 14 ani; adeverinţă de venit eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice Gorj pentru toţi membrii familiei; acte privind veniturile realizate (adeverinţă cu salariul net, cupon pensie, cupon indemnizaţie şomaj, cupon indemnizaţie creştere copil, cupon alocaţie stat, cupon indemnizaţie de handicap sau alte acte doveditoare ale veniturilor); adeverinţă asociaţie proprietari (nume și prenume persoane luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere) – pentru familiile care locuiesc la bloc; carte de identitate / certificat de înmatriculare autoturism; act doveditor al spaţiului locativ (contract vânzare-cumpărare, certificat moştenitor, contract închiriere, contract de comodat, împuternicire legală etc.); factură de gaze (în cazul încălzirii locuinţei cu gaze naturale); factură de energie electrică (în cazul încălzirii locuinţei cu energie electrică); dosar.
Titularul va depune toate documentele precizate pe formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, în vederea susţinerii celor declarate şi asumate sub semnătură.
Pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţelor familiile sau persoanele singure al căror venit net /membru de familie nu depăşeşte 615 lei şi nu deţin bunuri menţionate în LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL.