Subiecte accesibile la Evaluarea Naţională

Aşa cum aţi putut citi în săptămânalul VERTICAL, la finele lunii noiembrie au fost publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării modelele de subiecte pentru Evaluarea Naţională din luna mai 2010. Profesorii de limba şi literatura română şi matematică apreciază că noile tipuri de subiecte sunt de nivel mediu, accesibile elevilor de clasa a VIII-a.

Elevii vor avea parte de subiecte uşoare la evaluarea din mai 2010
Elevii vor avea parte de subiecte uşoare la evaluarea din mai 2010

Emoţiile pentru elevii de clasa a VIII-a s-au mai estompat după ce modelele de subiecte pentru evaluarea naţională au fost publicate pe site-ul MECI. Aceste subiecte sunt socotite de nivel mediu şi ca urmare accesibile pentru elevi. Circa 4700 de elevi  gorjeni de clasa a VIII-a vor susţine Evaluarea Naţională în mai 2010.

Multe cerinţe la română
Faţă de tipurile de evaluare de pînă acum, varianta propusă pentru limba şi literatura română conţine două modele de subiecte. Punctajul maxim este 90, zece puncte fiind oferite din oficiu, iar nota finală se obţine prin împărţirea la zece a punctajului obţinut. La proba de limba şi literatura română, elevii au două texte, unul literar şi unul publicistic. Subiectele sînt adecvate pentru pregătirea lor şi sînt conform programei, după cum apreciază profesorii de specialitate. S-a schimbat însă complexitatea subiectelor, fiind mai multe cerinţe, dar în sensul evaluărilor din anii anteriori. Conform unuia dintre modelele postate pe site-ul MECI, cerinţele la primul subiect sînt legate de un fragment din poezia „Noapte de iarnă”, de George Topîrceanu. Elevii trebuie să explice, în maximum cinci rânduri, semnificaţia versurilor „Cad din cer mărgaritare / Pe oraşul adormit”, să redacteze o compunere, să explice semnificaţia titlului poeziei „Noapte de iarnă“ şi alte câteva cerinţe pe text. Profesorii de limba română susţin că deşi subiectele nu sânt grele, este posibil ca elevii să nu aibă timp să le rezolve în doar două ore.  În subiectul doi este dat un fragment dintr-un articolul dintr-o revistă „Cu bicicleta în ţara apelor”, scris de Bogdan Greavu şi publicat în revista Terra Magazin. Elevii trebuie să spună cine este autorul articolului, din ce revistă a fost selectat fragmentul, localităţile de pe traseul de excursie, modalităţile de informare consultate de autor pentru călătoria în Deltă. Ca exerciţiu de creaţie şi de exprimare, elevii trebuie să prezinte, într-o compunere de 10-15 rînduri, opinia despre dificultăţile călătoriei cu bicicleta prin Delta Dunării.

Subiecte uşoare la matematică
Nici profesorii de matematică nu se plîng de dificultatea subiectelor. De asemenea, dascălii consideră că dificultatea este medie şi, în plus, subiectele sînt în avantajul elevilor. Faţă de modelele din alţi ani, în aceste modele, se pune accentul pe partea practică. Aceste aspect este în avantajul elevilor, pentru că se pune accent şi pe exerciţii, şi pe partea practică. Totodată, profesorii consideră că elevii vor avea şanse mai mari de a lua punctaj mare pentru că, de acum, se punctează şi etapele intermediare pînă se ajunge la rezultatul final. Subiectele prezentate în model sînt de nivel mediu şi respectă programa. În partea a doua a subiectului, se vor puncta şi operaţiile intermediare, nu numai rezultatul final, ceea ce este foarte bine pentru elevi.
Cadrele didactice aşteaptă acum să fie parcursă programa pentru a putea rezolva în întregime modelele, astfel încît să vadă şi cum se descurcă elevii şi cum se raportează ei la subiecte.

Evaluare Naţională în mai 2010
Potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţămîntul liceal de stat pentru anul şcolar 2009-2010, elevii clasei a VIII-a participă la o evaluare naţională organizată la nivelul unităţii de învăţămînt, structurată după modelul testărilor internaţionale standardizate. Evaluarea din clasa a VIII-a va avea loc între 4 şi 12 mai 2010, iar simularea în perioada februarie-martie. Elevii din clasa a VIII-a vor susţine prima probă în 4 mai 2010, la limba şi literatura română (probă scrisă) iar cea de-a doua, în 12 mai 2010, la matematică, ambele fiind probe scrise. Perioada specială de evaluare va începe în 25 mai 2010, cu proba scrisă la limba şi literatura română, urmată de  matematică, în 2 iunie 2010. Subiectele pentru evaluarea naţională sînt elaborate în cadrul Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţămîntul Preuniversitar