Studenţi de la Universitatea „Constantin Brâncuși”, în Europa

Pentru anul universitar 2011-2012  Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu pune la dispoziţia studenţilor un număr de 20 de locuri pentru mobilităţile studenţeşti Erasmus. În prezent, 10 studenţi ai Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu desfăşoară mobilităţi studenţeşti Erasmus.

Studenţii gorjeni fac faţă cu brio învăţământului din Europa, unii obţinând chiar premii în acest sens
Studenţii gorjeni fac faţă cu brio învăţământului din Europa, unii obţinând chiar premii în acest sens

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu le oferă tinerilor şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă superior calificată şi le oferă tinerilor şansa de a studia în condiţii competitive şi calitative, raportate la exigenţa standardelor europene, dar şi şansa de a studia ca student Erasmus.

Programul ERASMUS pentru studenţii UCB
ERASMUS este un program comunitar sprijinit de Comisia Europeană a Uniunii Europene, lansat în anul 1987 sub forma unui program destinat sprijinirii studenţilor în scopul efectuării unei perioade de studii într-o altă ţară europeană, cu recunoaşterea formală a perioadei petrecute în instituţia parteneră.
Prin intermediul programului de mobilităţi Erasmus – din cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP), studenţii sau masteranzii pot studia în cadrul altor universităţi europene, în condiţiile de recunoaştere reciprocă a competenţelor, pe o perioadă de timp cuprinsă între 3 şi 12 luni (un semestru sau întregul an academic).
În acest scop, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a încheiat acorduri bilaterale Erasmus (19 universităţi din 9 tari europene, printre care Germania, Franţa, Portugalia, Italia, Cehia, Polonia, Grecia, Slovenia sau Turcia).

Mobilităţile se obţin prin concurs
După cum ne preciza Mirabela Tufan, purtător de cuvânt al UCB, la înscrierea pentru mobilităţile Erasmus de studii, pot participa toţi studenţii din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, cetăţeni români sau ai ţărilor participante la program sau rezidenţi ai acestor state, având statut de apatrizi sau refugiaţi, cu condiţia îndeplinirii următoarelor criterii de eligibilitate: Nu au mai beneficiat anterior de calitatea de student Erasmus  (cu sau fără suport financiar); Student(ă) al/a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu la forma de învăţământ cu prezenţă în campus (indiferent de statut—loc bugetat sau cu taxă, licenţă sau masterat); Absolvent al unui an de studii (minim) în momentul începerii mobilităţii;În anul de mobilitate, să fie înmatriculat/ă în anul de studii II sau III;     Rezultate academice bune (să fie integralist, minim media generală 7,00).
Selecţia candidaţilor pentru mobilităţi studenţeşti Erasmus se face prin concurs, pe baza rezultatelor academice cumulate şi a interviului de selecţie.
Interviul va urmări evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul profesional, dar şi cunoştinţe elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii. Interviul de selecţie este probă eliminatorie; pentru promovarea probei este necesară obţinerea unui punctaj de minim 6,00 din 10,00 (maxim posibil).
Media generală de concurs se determină prin ponderarea celor doua criterii de selecţie, după cum urmează: rezultatele academice 40%; nota interviu 60%.
Grantul lunar pentru mobilităţile Erasmus studenţeşti se determină în funcţie de fondurile disponibile, de ţara de destinaţie şi perioada de mobilitate, respectându-se recomandările ANPCDEFP privind cuantumul grantului minim (275 euro/lună) şi maxim la nivel naţional. Semestrul trecut, grantul a fost cuprins între 350 şi 550 euro pe lună.
Domeniile de studiu pentru care se poate opta sunt: economie, administrarea afacerilor, management, inginerie mecanică, inginerie electrică, construcţii şi inginerie civilă, automatică, relaţii internaţionale, administraţie publică, istorie, filologie engleză, educaţie fizică.

10 studenţi în Europa
Pentru anul universitar 2011-2012, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu pune la dispoziţia studenţilor un număr de 20 de locuri pentru mobilităţile studenţeşti Erasmus.
În prezent, 10 studenţi ai Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu desfăşoară mobilităţi studenţeşti Erasmus în cadrul următoarelor universităţi europene: Universitatea Jagiellonian, Polonia (2 studenţi –  specializarea Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Engleză), Universitatea din Parma, Italia (1 masterand al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor), Universitatea din Opole, Polonia (3 studenţi de la Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate, specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene), Universitatea Nigde, Turcia (2 studenţi la specializarea Istorie) şi Institutul Tehnologic din Pireu, Grecia (2 studenţi ai Facultăţii de Inginerie, Ingineria Mediului, respectiv Inginerie Energetică ).
De asemenea, în semestrul I al acestui an universitar, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este gazdă a trei studente Erasmus din Turcia (2 studente de la Universitatea Şirnak din Turcia – la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul UCB Târgu-Jiu şi o studentă de la Universitatea Eskisehir Osmangazi, Turcia – la Facultatea de Inginerie din cadrul UCB Târgu-Jiu).
În cadrul programului Erasmus, zece studenţi de la Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu vor studia semestrul al doilea al anului universitar 2011-2012 în străinătate. Şapte dintre aceştia vor pleca în Grecia, doi în Portugalia şi unul în Turcia.