Statuia lui Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu

Amplasată în zona centrală a oraşului, în vecinătatea unor clădiri de patrimoniu precum liceul “Tudor Vladimirescu”, casa Vasile Moangă, casa Grigore Iunian, ansamblul statuar ridicat în onoarea lui Tudor Vladimirescu aduce un omagiu celui care a iniţiat şi condus mişcarea revoluţionară de la 1821, reamintind trecătorilor legăturile sale cu oraşul de reşedinţă al Gorjului.

De la sfârşitul secolului al XIX-lea, statuia lui Tudor veghează liceul cu acelaşi nume
De la sfârşitul secolului al XIX-lea, statuia lui Tudor veghează liceul cu acelaşi nume

La sfârşitul secolului al XIX-lea, oraşul Tîrgu – Jiu a cunoscut o dezvoltare edilitară ce a implicat construcţia unor importante clădiri publice, sistematizarea străzilor, introducerea iluminatului stradal.
În aceeaşi perioadă oraşul a fost pus în legătură directă cu cele mai importante centre urbane ale ţării odată cu extinderea reţelei naţionale de căi ferate. Astfel, în iulie 1888, a fost inaugurată calea ferată Tîrgu-Jiu – Tg-Cărbuneşti – Filiaşi ce asigură legătura cu oraşul Craiova şi, implicit, cu oraşul Bucureşti.
În anul 1890 a fost construită clădirea liceului “Tudor Vladimirescu” situată în zona centrală a Tîrgu-Jiului, în apropierea Şcolii Primare de Băieţi.
În faţa clădirii liceului “Tudor Vladimirescu” avea să fie amplasată prima statuie din oraşul Tîrgu-Jiu. Ansamblul sculptural turnat din bronz, a fost realizat de către sculptorul gorjean Constantin Bălăcescu.

Turnată la Milano
Turnată într-un atelier din oraşul Milano, statuia lui Tudor Vladimirescu a fost amplasată într-un părculeţ amenajat în faţa intrării principale a liceului “Tudor Vladimirescu” şi în vecinătatea caselor ce au aparţinut pitarului Vasile Moangă, locul unde Tudor Vladimirescu a poposit atunci când s-a aflat la Tîrgu-Jiu, în cursul anului 1821.
Statuia a fost inaugurată în anul 1898, an în care a început şi construcţia unui nou sediu al primăriei oraşului Tîrgu-Jiu.

Edificii importante
Începerea lucrărilor de construcţie a primăriei era prezentată de către Alexandru Ştefulescu în lucrarea “Istoria Tîrgu-Jiului”, editată în 1906, astfel: “La 22 august 1898 s-a pus peatra fundamentală a palatului municipal în prezenţa Alteţei Sale Prinţului Ferdinand moştenitorul tronului”. Acesta se afla pentru prima dată în vizită în oraşul Tîrgu-Jiu.
Referitor la amplasarea statuii lui Tudor Vladimirescu în Tîrgu-Jiu, Alexandru Ştefulescu remarca, în cuprinsul aceleiaşi lucrări, faptul că “tot în 1898 i s-a ridicat o statuie de bronz Domnului Tudor drept recunoştinţă pentru sacrificarea sa eroică pentru naţiune”.
În 1898, anul amplasării statuii lui Tudor Vladimirescu, primar al oraşului Tîrgu-Jiu era  Titu D. Frumuşanu, iar prefect al judeţului Gorj, I. Carabatescu.
În ultimii ani ai secolului al XIX-lea mişcarea culturală din Tg-Jiu a cunoscut o efervescenţă deosebită fiind impulsionată de remarcabile personalităţi locale.
Un rol important în cadrul acesteia a fost ocupat chiar de către Alexandru Ştefulescu, cel care a iniţiat fondarea la Tîrgu-Jiu a muzeului Gorjului. Fondat la 16 iulie 1894 de către un grup de intelectuali ce îi reunea în jurul lui Alexandru Ştefulescu pe profesorul Iuliu Moisil, graficianul şi sculptorul Witold Rolla Piekarski, inginerul Aurel Diaconovici, muzeul Gorjului avea să devină, în scurt timp, o importantă instituţie culturală.
Constatăm, în concluzie, că la sfârşitul secolului al XIX-lea oraşul Tg-Jiu cunoaşte un amplu proces de modernizare edilitară. În acest context, inaugurarea primei statui din oraş, în onoarea lui Tudor Vladimirescu, a reprezentat un moment aparte al acestui proces de modernizare.