Staţie de transfer deşeuri în oraşul Târgu Cărbuneşti

Autorităţile au tăiat panglica inaugurală
Autorităţile au tăiat panglica inaugurală

Consiliul Local al oraşului Târgu Cărbuneşti a finalizat lucrările la proiectul „Staţie de transfer deşeuri în oraşul Târgu Cărbuneşti” finanţat în cadrul PHARE, Programul de Coeziune Economică şi Socială „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” (Schema de granturi: investiţii publice în sectoarele de mediu) linia de Buget RO2005/017-553.04.01.04.01.37.
Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacităţii reale de gestionare a problemelor legate de mediu în vederea dezvoltării durabile a zonei, creşterea calităţii vieţii, îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şi a mediului de afaceri, prin conformarea la cerinţele naţionale identificate în cadrul măsurilor şi priorităţilor cuprinse în legislaţia naţională, Planul Naţional de Dezvoltare, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor şi Planurile de Implementare a direc tivelor Uniunii Europene prin dezvoltarea unei infrastructuri integrate de protecţie a mediului, implementând sisteme fezabile de management al deţeurilor, apelor, aerului şi biodiversităţii, având ca grup ţintă oraşul Târgu Cărbuneşti şi localităţile partenere în proiect: Albeni, Săcelu, Scoarţa, Ţicleni, Bărbăteşti, Vladimir, Licurici, Hurezani, Târgu Logreşti, Bustuchin, Roşia de Amaradia, Cruşeţ.
Rezultatele directe ale proiectului sunt: realizarea unei Staţii de transfer deşeuri, cât şi realizarea unei campanii de promovare şi conştientizare a celor aproximativ 50.000 de cetăţeni deserviţi.
Valoarea contractului este de 999.937 euro, din care contribuţia Uniunii Europene este de 899.937 euro.

2 Comments on “Staţie de transfer deşeuri în oraşul Târgu Cărbuneşti”

Comments are closed.