Stagiile de practică – pașaport către piața muncii

În perioada vacanței școlare de la sfârșitul modulului 1 din anul școlar 2022-2023, în Lisabona se desfășoară activitățile proiectului „Stagiile de practică – pașaport către piața muncii”, derulat în parteneriat de către Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Târgu Jiu, S.C. Centrul de Calcul S.A. Târgu Jiu și Centro de Formacao Profissional da Industria Eletronica, Energia, Telecomunicacoes e Tecnologias de Informacao – CINEL.

Proiectul este finanțat prin intermediul Programului  de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul  tinerilor în România, prin Granturile SEE 2014-2021 și urmărește să crească calitatea stagiilor de practică oferite de cele două instituții gorjene.

În acest sens 11 profesori și specialiști din domeniul tehnicii de calcul de la cele două insituții vor participa pe durata unei săptămâni la stagii de formare alături de specialiști din cadrul CINEL – Lisabona și a unor parteneri ai acestuia, pentru a obseva modele de bune practici ce pot fi transferate cu succes în activitățile instituțiilor partenere.

Astfel, alături de specialiști portughezi, profesorii și specialiștii gorjeni vor proiecta 4 discipline opționale, care alături de un ghid de bune practici vor contribui la creșterea calității  stagiilor de pregătire practică și a activităților de laborator oferite elevilor de la specializarea Tehnician operator tehnică de calcul.

În acest scop, pe durata unei săptămâni, aceștia vor participa la o serie de dezbateri, mese rotunde și ateliere de lucru alături de specialiști din domeniul educației din Portugalia, scopul fiind de a identifica cele mai bune soluții care pot contribui la creșterea calității actului educațional  oferit de partenerii gorjeni – într-un domeniu tot mai solicitat pe piața muncii atât din județul nostru, dar și la nivel național.

De asemenea, cei trei parteneri, au convenit să dezvolte cooperarea dintre ei, și în anul școlar 2022-2023 – o grupă de elevi de la liceul gorjean, de la specializarea Tehnician operator tehnică de calcul să realizeze stagiul de practică în cadrul CINEL – Lisabona – într-un proiect Erasmus +, iar restul de elevi,  în cadrul a S.C. Centrul de Calcul S.A.  sub coordonarea tutorilor de practică portughezi.

Acest tip de cooperare oferă acces celor două instituții gorjene acces la modele de bune practici recunoscute  pentru rezultatele avute privind absorbția pe o piață a muncii tot mai competitivă, în care școlile și agenții economici trebuie să învețe să lucreze împreună pentru folosul comunității.

Așa cum au declarat coordonatorii celor două insituții, prof. Marius Buzera și inf. Dragoș Ionică,  așteptările de la acest proiect, unic în învățământul târgujian, sunt foarte mari, în special în ceea ce privește transferul de inovație și bune practici, dintr-un sistem educațional recunoscut pentru cooperarea dintre sistemul educațional și piața muncii.