Se stabilesc posturile vacante și rezervate din învățământul gorjean

Loading

Mișcarea personalului didactic pentru viitorul an școlar a început practic la 26 ianuarie 2015 cu depunerea cererilor de pensionare. Metodologia pentru mișcarea personalului didactic în anul școlar 2015-2016, pe baza căreia se vor ocupa posturile vacante complete și incomplete din învățământul preuniversitar, aduce multe noutăți cum ar fi creșterea vârstei de pensionare, iar regulile pentru ocuparea posturilor vacante și rezervate sunt mult mai stricte. Practic, inspectorul școlar general și directorii unităților de învățământ răspund de corectitudinea ocupării posturilor didactice.

Cadrele didactice fără catedre vor traversa mai multe etape în 2015 pentru un post
Cadrele didactice fără catedre vor traversa mai multe etape în 2015 pentru un post

Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice, publicată în noiembrie 2015, prevede creșterea vârstei de pensionare față de anul trecut. Astfel, dacă pentru anul școlar 2014-2015 femeile puteau să se pensioneze la 59 de ani şi 11 luni, pentru anul școlar viitor vârsta de pensionare este de 60 de ani și o lună sau minimum 15 ani de cotizare, în loc de 14 ani și zece luni. Pentru bărbați, vârsta de pensionare a crescut de la 64 de ani și 11 luni la 65 de ani sau 15 ani de cotizare. Cererile pentru pensionare s-au depus pe 26 ianuarie și la aceeași dată se depun cereri și pentru prelungirea activității cu maximum trei ani peste vârsta de pensionare. Acestea sunt validate de consiliile de administrație ale școlilor, iar ca reguli esențiale se impune în primul rând să nu crească numărul de ore din unitatea respectivă. În cazul în care conducerea I.S.J. Gorj constată că prelungirea perioadei de pensionare ar afecta catedra, poate să invalideze decizia consiliului de administrație al unității de învățământ, chiar și la 1 septembrie 2015. Se impun însă și sancțiuni. Inspectorul școlar general, președintele comisiei de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituite la nivelul ISJ, și directorii unităților de învățământ răspund de corectitudinea organizării și desfășurării etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, validarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate și de calitatea lucrărilor derulate în cadrul comisiei de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului școlar. În plus, lista cuprinzând posturile didactice complete și incomplete se va publica la avizierul unității școlare și pe site în termen de cel mult trei zile de la avizarea ofertei, dar și la inspectoratul școlar și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

Șanse de ocupare a posturilor didactice

Din experiența anilor trecuți, cea mai mare concurență la concursul pentru ocuparea posturilor din învățământul preuniversitar este pe catedrele vacante, denumite și catedre titularizabile, care au o viabilitate de cel puțin patru ani. Titularizarea pe post se poate face atât în baza articolului nr. 253 din Legea Educației Naționale, prin concurs național, dar și pe baza unei repartiții în ședință publică după 1 septembrie 2015 dacă persoana respectivă și-a derulat activitatea în școala în care postul este vacant și în anul școlar 2014-2015, dar cu condiția să aibă minimum media 7 la ultimul concurs național de titularizare la care a participat. Noutăți sunt și în privința detașărilor. Acestea se fac în urma concursului național de titularizare. În plus, în perioada 31 august – 11 septembrie 2015, se pot efectua detaşări în interesul învăţământului, care nu se consideră în afara calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare.
Pentru ocuparea posturilor didactice vacante și rezervate din învățământul preuniversitar se va ocupa și în acest an concurs național cu subiecte elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare din cadrul MECS. Concursul național de titularizare va avea loc pe 15 iulie 2015. Lista posturilor pentru concurs va fi însă publicată pe 8 mai, iar înscrierile vor avea loc în perioada 11-19 mai. În acest an școlar însă, în cazul în care posturile vacante și rezervate nu se ocupă până la 1 septembrie, inspectoratele școlare vor organiza o sesiune specială. Proba scrisă va fi pe 4 septembrie. Tot inspectoratele școlare se vor ocupa și de organizarea testărilor și interviurilor pentru ocuparea posturilor cu personal necalificat. Testarea se va derula în zilele de 3 și 4 septembrie. Pentru ambele evaluări însă, înscrierea se va face în zilele de 1-2 septembrie.