SOLUȚIE Ministerul Educației va prelua sarcina publicării manualelor

Confruntat cu un blocaj total în privința tipăririi manualelor noi, elevii de clasa a V-a încă așteaptă manualele care nu au fost nici tipărite, Guvernul va decide în săptămâna viitoare ca Ministerul Educației Naționale(MEN) să își asume prin Editura Didactică și Pedagogică această sarcină. Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop este supus în ultimele săptămâni unui tir de acuzații, mai mult sau mai puțin fondate, din partea celor care vor să blocheze această inițiativă. 

Așa cum anunțam cu săptămâni în urmă, Guvernul va decide ca sarcina publicării manualelor şcolare să fie asumată de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Editura Didactică şi Pedagogică. Anunțul ministrului a fost făcut în această săptămână: “Societatea Editura Didactică şi Pedagogică SA va fi înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni, de interes naţional, cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Educaţiei, prin reorganizarea Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică. Societatea Editura Didactică şi Pedagogică va avea ca obiect principal de activitate editarea de: manuale şcolare pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal, în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale şi alte lucrări pentru învăţământul preşcolar şi universitar, manuale pentru şcoli profesionale şi de maiştri; tratate, lucrări de metodică şi de pedagogie, lucrări în sprijinul învăţământului pentru perfecţionarea profesorilor şi pentru activităţi individuale ale elevilor şi studenţilor, originale şi traduceri din alte limbi, materiale grafice în domeniul mijloacelor de învăţământ, precum şi alte lucrări necesare învăţământului“, a afirmat ministrul Educației.
Potrivit acestuia, Societatea Editura Didactică şi Pedagogică SA va realiza manualele şcolare la solicitarea directă a Ministerului Educaţiei Naţionale, pe bază de contract.Totodată, complementar, aceasta poate desfăşura şi alte activităţi conexe pentru realizarea obiectului său de activitate.
“Societatea va fi condusă de Adunarea Generală a Acţionarilor, constituită din reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale, şi de către un Consiliu de Administraţie format din cinci membri. Reprezentanţii statului în Adunarea Generală a Acţionarilor şi membrii Consiliului de Administraţie vor fi numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului Educaţiei. Conducerea executivă a societăţii va fi asigurată de un director general”, a afirmat reprezentantul MEN.
Referindu-se la manuale, Liviu Pop a spus că în anul 2014 editurile au făcut oferte pentru 12 loturi de manuale la clasele I şi a II-a şi nu au fost ofertate 12 loturi pentru aceleaşi clase.
În anul 2015, au fost făcute oferte pentru 23 de loturi de manuale la clasele I – III şi nu au fost ofertate 104 loturi.
Liviu Marian Pop a menţionat că în anul 2016 au fost făcute oferte pentru 13 loturi de manuale de clasa a IV-a şi au fost lăsate neofertate 39 de loturi pentru aceeaşi clasă.
Potrivit demnitarului, anul trecut au fost ofertate 11 loturi de manuale pentru clasele I – III minorităţi şi au rămas neofertate 96 de loturi.
Ministrul a afirmat că în acest an au fost făcute oferte pentru 26 de loturi şi au rămas neofertate 84 de loturi la clasa a V-a.