Sindicaliști din învățământ și guvernanți la masa negocierilor

Cel puțin teoretic, autoritățile spun că vor evita protestele dascălilor
Cel puțin teoretic, autoritățile spun că vor evita protestele dascălilor

Începând cu luna ianuarie 2013 avem Federația Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret” prin contopirea a altor două. Cea mai mare organizație din domeniu rămâne Federația Sindicatelor Libere din Învățământ cu circa 200.000 de membrii. Pe agenda discuțiilor Ministerul Educației-Sindicate se află mobilitatea personalului didactic, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Între sindicatele din învățământul preuniversitar și Ministerul Educației Naționale s-a ajuns la o înțelegere. Calendarul activităților necesare pentru echivalarea studiilor educatorilor și învățătorilor va fi prelungit.  Un alt obiectiv comun,  în această sesiune parlamentară se va susține menținerea, în Legea Educației Naționale, a funcțiilor didactice de educator și învățător pentru cei care se află în prezent în sistem, fără alte condiționalități.
După cum se știe, prevederile art. 247 din Legea nr. 1, intrată  în vigoare în luna februarie 2011, scoteau în afara legii funcțiile didactice de educator/educatoare și învățător/învățătoare. Așa cum ne-a precizat Constantin Huică, liderul USLI Gorj, se anula o tradiție de un secol a învățământului românesc, fiind unanim recunoscut faptul ca școala normală și, mai târziu,liceul pedagogic au format dascăli de mare valoare, o categorie profesională deosebit de importantă în comunitate. Ca urmare a art. 247 din legea mai sus menționată, 39.730 de învățători/învățătoare si educatori/educatoare nu se mai regăseau între funcțiile didactice prevăzute de lege  și, mai mult, prin aplicarea ad litteram a prevederilor în vigoare, aceștia se aflau în situația de a nu mai putea fi menținuți în sistem.
În același timp, conținutul art. 248, alin. (3), din Legea nr. 1/2011 creează confuzie între noțiunile de competențe profesionale dobândite formal, informal sau non-formal și studii de specialitate, specifice învățământului superior. De asemenea, alin. (3) este în contradicție cu alin. (1) si alin. (2) ale aceluiași articol, care prevăd condițiile minime necesare pentru ocuparea unei funcții didactice.
Prin intervenția Sindicatelor, învățătorii și educatoarele rămân în lege și vor putea să își continue activitatea.