Simpozionul ”Gorjul-vatră de istorie românească” ediția a XXX-a

Loading

Ediția a XXX-a a Simpozionului de Istorie ”Gorjul-vatră de istorie românească” s-a desfășurat miercuri, 27 mai 2015, la Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu”. În prezența profesorilor de istorie din județ, filiala județeană a Societății de Științe Istorice și-a reorganizat structura de conducere prin cooptarea unor specialiști din cadrul ISJ Gorj-prof. Grigore Alexandrescu și Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale-Cristina Vasiloiu.

Simpozionul ”Gorjul-vatră de istorie românească” se organizează de trei decenii la Târgu-Jiu.
Simpozionul ”Gorjul-vatră de istorie românească” se organizează de trei decenii la Târgu-Jiu.

Manifestare anuală a profesorilor și iubitorilor de istorie, Simpozionul ”Gorjul-vatră de istorie românească” a fost organizat și în acest an de SSIR Gorj, ISJ Gorj, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale, Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” și Asociația ȘCOALA GORJEANĂ.

Programul manifestărilor

Potrivit profesorului Cornel Șomâcu, secretarul general al filialei locale a SSIR, programul manifestărilor a avut trei părți:în prima parte s-a prezentat un raport de activitate al SSIR Gorj pe anul 2014 de către președintele filialei, prof. dr. Gheorghe Nichifor și s-au lansat o serie de cărți și reviste; a doua parte a constituit-o lucrările Simpozionului de Istorie ”Gorjul-vatră de istorie românească” iar cea de-a treia a constituit-o o dezbatere cu tema: ”Statutul disciplinei istorie în învățământul preuniversitar”(moderator: prof. dr. Dorina Nichifor).

Comunicările Simpozionului

În cadrul Simpozionului ”1945. 70 de ani de la încheierea ultimei conflagrații mondiale” s-au prezentat următoarele comunicări
– Al doilea război mondial: statistici, mărturii, destine – aplicație foto-documentară (prof. Andrei Popete-Pătrașcu)
– Războiul din răsărit și influența sa asupra raporturilor dintre putere și opoziție (prof. Vasile Udroiu)
– Biserica din Gorj în timpul celui de-al doilea război mondial (prof. dr. Marcela Mrejeru)
– Alexandru Stoichițescu – pagini inedite ale unui jurnal de front (prof. dr. Gheorghe Nichifor)
– Gheorghe Negreanu – mărturii documentare inedite de pe frontul de Est (dr. Valentin Pătrașcu)
– Locuitorii din fostele comune Bălești, Bălăcești, Ceauru și Cornești în anii celui de-al doilea război mondial (prof. Cornel Șomîcu)
– 23 august 1944. Premisele politico-militare ale unui act ce a schimbat istoria României(col. (r.) dr. ing. Walter Loga)
Aura Stoenescu