Sfârșit de an școlar în școlile Gorjului

Suntem la sfârșit de an școlar în școlile Gorjului, perioadă ce a însemnat 36 de săptămâni de cursuri însumând 177 de zile lucrătoare. Ne aflăm în perioada serbărilor școlare care  sunt evenimente deosebite care încununează activitatea din timpul unui semestru sau al unui an  şcolar. Prin conţinutul şi încărcătura emoţională pe care o declanşează, serbările au un rol educativ deosebit de care va trebui să ținem cont totdeauna.

În această săptămână atât preșcolarii cât și elevii vor susține serbări în fața colegilor, părinților și invitaților
În această săptămână atât preșcolarii cât și elevii vor susține serbări în fața colegilor, părinților și invitaților

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile redate.
Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se realizează prin intermediul serbării. Lectura artistică, dansul devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, un colţ de natură (parcul  sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc.

Serbările la grădiniță
Aptitudinile şi înclinaţiile mai deosebite descoperite la copii în domeniile: muzical, literar, coregrafic şi artistico – plastic pot fi valorificate în timpul programelor distractive, a şezătorilor, a teatrului de păpuşi, dar mai ales în cadrul serbărilor din grădiniţă.
Există momente în viaţa personală a copiilor preşcolari care sintetizează în ele amintiri dragi. Aceste momente trebuie să le disociem de şirul clipelor obişnuite, spre a investi o frumuseţe care să le confere o prezenţă luminoasă în viaţa de zi cu zi, printre care se numără şi serbările, cu un farmec aparte. Scena creează copiilor posibilitatea de a-şi manifesta din plin aptitudinile individuale ale personalităţii lor. Aceasta impune dezvoltarea intereselor copiilor pentru activităţile artistice şi oferă prilejul de a valorifica unele aptitudini şi de a recita expresiv, de a cânta melodios, de a dansa elegant, graţios etc. Interesele şi aptitudinile le vom dezvolta în strânsă legătură cu celelalte procese şi însuşiri psihice ale copiilor: gândirea, limbajul, atenţia, memoria, voinţa etc. Ca să poată da replica într-o scenetă, copiii îşi pun în activitate gândirea şi fac asociaţii între obiectele ce-i înconjoară, îşi însușesc  expresii noi, memorează ceea ce trebuie să reproducă, iar conţinutul acestora le formează sentimente şi trăiri morale.
Serbarea de sfârşit de an şcolar constituie de fapt o evaluare a aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice dobândite şi dezvoltate în cursul anului. Serbările din grădiniţă ocupă un loc important în activitatea instructiv – educativă, ele vizând nu numai depistarea şi dezvoltarea aptitudinilor, ci şi valorificarea potenţialului creativ al copiilor.

Serbările la școală
Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.
Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora .
Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa îndrumare a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei .
Ramona Popescu
Liliana Mărcuț