Scrisoare deschisă

copii-barbatesti
Copiii din Bărbăteşti încă se pot bucura de beneficiile bibliotecii şi ale activităţilor culturale

Doamnelor şi Domnilor Primari!
Doamnelor şi Domnilor Consilieri locali!
Fiecare dintre noi, acolo unde viaţa şi destinul s-au învrednicit să ne stabilească trecerea pe acest pământ, este produsul spiritualităţii comunităţii de care aparţinem.
Copilăria, adolescenţa, tinereţea, maturitatea, ne-au fost/ ne sunt, încă, binecuvântate de obiceiuri şi tradiţii moştenite din străbuni, păstrate cu sfinţenie de sutele de generaţii dinaintea noastră şi pe care avem, măcar, datoria morală să le transmitem intacte celor care ne urmează.
Istoria nu ne-a fost totdeauna fastă, au existat mereu perioade în care spiritualitatea a suferit, în care cultura comunitară a fost subordonată unor interese ideologice, politice sau de altă natură.
Un astfel de moment îl trăim acum, când domeniul cultural este supus decredibilizării şi, în curând, dispariţiei. Reducerea de personal în sectorul bugetar pare a se transforma în reducere de personal în domeniul cultural. Peste noapte, cămine culturale, case de cultură, biblioteci comunale, sunt scoase la mezat sau trimise la ghilotină. Condamnate la moarte, cu alte cuvinte.
Se poate vorbi despre lipsa de eficienţă a unor aşezăminte sau instituţii culturale, se poate vorbi despre lipsa de profesionalism a unor responsabili culturali locali, se poate vorbi despre orice, în afară de desfiinţarea lăcaşurilor de cultură.
Perioada prin care trecem este grea, să nu ne-o facem şi mai grea, confundând, eventual, oamenii care, vremelnic, se ocupă de gestiunea unui sistem, cu sistemul însuşi.
Din aceste motive, facem un apel public, rugând administraţiile locale din Gorj să analizeze fără părtinire, în plină cunoştinţă de cauză şi cu atenţie starea culturii din comunităţile respective, să afle mijloacele de îmbunătăţire a activităţii, acolo unde se impune şi, mai ales, să nu desfiinţeze aşezăminte sau instituţii culturale prin disponibilizarea personalului aflat în sistem.
Cea care  va pierde în acest război inegal şi lipsit de logică va fi comunitatea însăşi. Şi istoria nu uită niciodată pe cei care declanşează războaie împotriva fiinţei unui neam.
Ion Cepoi
Director Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj