Școala românească ia măsuri pentru prevenirea, combaterea și interzicerea segregării

Elevii primesc mai multe atribuții prin Statut

Ministerul  Educației Naționale și Cercetării Știintifice  a aprobat  două acte normative ale căror obiective sunt prevenirea, combaterea și interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar din România.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației  a fost emis  un ordin de ministru care adoptă  planul de acțiune privind desegregarea școlară  și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar și un ordin-cadru pentru interzicerea segregării școlare.

Ordinul de ministru privind interzicerea oricărei forme de segregare în școlile din România stipulează, pe lângă criteriul etnic deja existent, și criteriul dizabilității sau cerințelor educaționale speciale, statutul socio-economic al părinților/familiilor, mediul de rezidență  și performanțele școlare ale beneficiarilor primari ai educației.

Foarte important, este interzisă separarea fizică a școlarilor care provin din familii cu același nivel socio-economic în grupe/clase/clădiri/ultimele două bănci/alte facilități din învățământul de masă, astfel încât procentul acestora să devină disproporționat în raport cu majoritatea, a informat sursa citată.

Harta segregării ar urma să fie elaborată pe baza colectării de date din toate unitățile de învățământ preuniversitar. De asemenea, sunt prevăzute acțiuni pentru consolidarea parteneriatului școala-părinți și programe de educație parentală, precum și măsuri care vor contribui la promovarea diversității și a incluziunii în sistemul național de educație.

Totodata, inspectoratele școlare județene și comisiile școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul scolar si promovarea interculturalității vor monitoriza sistematic, anual, toate formele de segregare școlară (pe toate criteriile) în toate unitățile de învățământ preuniversitar.

Inspectoratele școlare vor verifica dacă dispunerea elevilor în grupele/clasele de început de nivel de studii (grupa de ante-prescolari sau prescolari, clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a) respecta diversitatea socială, etnică, culturală etc. a circumscripției școlare.

În momentul în care identifică o formă de segregare școlară, unitățile de învățământ preuniversitar au obligația să adopte și să implementeze măsurile de remediere aferente. Totodata, ARACIP va evalua, cu prioritate, în timpul vizitelor efectuate în vederea acreditării și

O primă intervenție asupra cadrului legislativ, în acord cu planul de acțiune menționat anterior, o reprezintă redefinirea segregării școlare prin extinderea cauzelor care o pot genera. Astfel, ordinul de ministru privind interzicerea oricărei forme de segregare în școlile din România stipulează, pe lângă criteriul etnic deja existent, și criteriul dizabilității sau cerinţelor educaţionale speciale, statutul socio-economic al părinților/familiilor, mediul de rezidenţă și performanţele şcolare ale beneficiarilor primari ai educației. În acest sens, este interzisă separarea fizică a școlarilor care provin din familii cu același nivel socio-economic în grupe/clase/clădiri/ultimele două bănci/alte facilități din învățământul de masă, astfel încât procentul acestora să devină disproporționat în raport cu majoiritatea.

Măsurile adoptate trebuie să fie începutul unui alt mod de a gândi educația. Cred sincer că școala trebuie să fie spațiul care oferă fiecărui copil, indiferent de rasă, etnie, sex sau condiție socială, șansa unei dezvoltări armonioase. În acest sens am adoptat un plan de măsuri coerent, care vine cu obiective clare de îmbunătățire a cadrului legislativ privind desegregarea şcolară. Ne-am propus, apoi, colectarea de date statistice și realizarea unei hărți a segregarii scolare pentru intervenție imediată, formarea cadrelor didactice în spiritul unei școli incluzive sau programe de educație parentală. În paralel, prin ordinul de redefinire a segregării scolare, am interzis orice formă de segregare în școlile din România, atat pe criteriul etnic, dar si pe cel al dizabilității sau cerinţelor educaţionale speciale, al statutului socio-economic al familiilor, al mediului de rezidenţă și al performanţelor şcolare ale elevilor. Un lucru e mai important decât aceste normative: efortul fiecăruia dintre noi, adulții, de a face ca lucrurile să se întâmple zi de zi”, a declarant ministrul Educației, Mircea Dumitru.