Şcoala începe, legea mai aşteaptă; Legea Educaţiei Naţionale se aplică din luna octombrie 2011

Legea Educaţiei Naţionale aduce schimbări majore în noul an şcolar 2011-2012. Se modifică structura anului şcolar, dar şi perioada vacanţelor. Noua lege prevede o serie de evaluări anuale pentru elevii din învăţământul preuniversitar. Metodologiile de aplicare vor fi gata în luna octombrie 2011, deşi erau aşteptate la 1 septembrie 2011.

Legea Educaţiei Naţionale va intra în vigoare în această toamnă şi cuprinde multe evaluări pentru elevi
Legea Educaţiei Naţionale va intra în vigoare în această toamnă şi cuprinde multe evaluări pentru elevi

Aşteptate pentru debutul acestui an şcolar, cele câteva zeci de Metodologii de aplicare ale Legii Educaţiei Naţionale vor apare în prima parte a lunii octombrie 2011. Săptămânalul nostru va oferit déjà amănunte despre principalele schimbări care se aplică din această toamnă. Până în luna octombrie 2011, învăţământul românesc va funcţiona în baza normelor tranzitorii adoptate de MECTS în luna februarie 2011.

Calendar nou şi examene multe
Printre primele schimbări care vor fi resimţite de elevi şi profesori sunt cele referitoare la  o nouă structură a anului şcolar, care înseamnă în primul rând vacanţe mai lungi, dar mai puţine. Vacanţa intersemestrială dispare din  structura anului şcolar. În noul an şcolar profesorii au intrat în activitate la 1 septembrie, cursurile primului semestru vor începe luni, 12 septembrie, şi se vor încheia vineri, 23 decembrie, iar vacanţa de iarnă a fost stabilită în perioada 24 decembrie 2011-15 ianuarie 2012. Cursurile semestrului al II-lea vor începe pe 16 ianuarie şi se vor încheia pe 22 iunie 2012. Vacanţa de primăvară a fost stabilită în perioada 7-22 aprilie. De asemenea, Legea Educaţiei Naţionale prevede evaluări anuale pentru elevii din învăţământul preuniversitar, care se anunţă a fi puse în aplicare chiar din anul şcolar 2011-2012. Astfel,copiii înscrişi în clasa pregătitoare şi în clasele a II-a, a IV-a, a VI-a şi a IX-a vor da spre finalul anului şcolar o serie de teste care să arate nivelul lor de pregătire. Rezultatele vor fi utilizate pentru stabilirea de către cadrele didactice a unor planuri de învăţare individuale, care să ajute la recuperarea eventualelor deficienţe. Un exemplu ar fi  acela că Metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului anunţă că toţi elevii aflaţi în clasa a II-a în anul şcolar 2011-2012 vor susţine evaluarea naţională a competenţelor fundamentale scris-citit şi matematică în perioada 14-25 mai 2012. Pe parcursul a zece zile elevii vor fi supuşi la secvenţe de evaluare,cu o durată de 50 de minute, planificate de cadrul didactic al clasei, în timpul orelor de curs. Fiecare elev va primi un caiet cu subiecte, iar evaluarea acestora va fi făcută de către cadrele didactice implicate în testare. Bineînţeles, până în octombrie metodologia postată pe site-ul Ministerul Educaţiei este deocamdată într-o fază de proiect şi că textul său este încă supus dezbaterilor. În momentul în care metodologia o să apară în Monitorul Oficial, în material va fi precizată şi data aplicării.

Evaluarea Naţională şi admiterea în liceu
Elevii care încep clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012 vor sta în gimnaziu cu un an mai mult, adică cinci în loc de patru, inclusiv în clasa a IX-a. Măsura este cuprinsă în cadrul noii Legi a educaţiei naţionale care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011.
La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, se va realiza o evaluare naţională obligatorie a tuturor elevilor, care va cuprinde şase probe, una fiind specifică minorităţilor naţionale. Este vorba despre probe scrise la limba şi literatura română, limba maternă, o alta transdisciplinară la matematică şi ştiinţe, dar şi la o limbă de circulaţie internaţională. De asemenea, evaluarea include şi o probă practică de utilizare a calculatorului, precum şi o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, ambele susţinute în timpul anului şcolar.
Admiterea la liceu sau la şcoala profesională se mută la nivelul unităţii de învăţământ. Astfel, în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului.
În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului, media de absolvire a învăţământului obligatoriu, precum şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a IX-a şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. În cazul mediilor egale, diferenţierea se face pe baza portofoliului educaţional al elevului.
Legea Educaţiei Naţionale mai prevede ca Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în clasa a X-a va fi elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi anunţată pentru fiecare generaţie cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a.
Unităţile de învăţământ au obligaţia de a anunţa public disciplinele la care se susţine proba de admitere, programele, procedurile de organizare a acesteia, precum şi modul de utilizare a portofoliului educaţional până cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a.