Schimbări numeroase pentru învăţământul gorjean

Anunţate că vor fi lipsite de politicieni, manifestările dedicate începutului de an şcolar au fost onorate de reprezentanţii tuturor autorităţilor (primării, Consiliul Judeţean Gorj, parlamentari, Prefectură, ISJ Gorj  ş.a.). Anul şcolar 2011-2012 începe cu multe modificări cum ar fi: evaluare iniţială  la nivel de ţară după primele două săptămâni, ore de lectură pentru clasele primare, sisteme de pontaj în şcoli pentru a urmări absenteismul elevilor şi al profesorilor si „momentul ortografic”, cu alte cuvinte ne întoarcem la  dictarea ce va fi dată chiar şi la clasele de liceu.

Elevii vor fi supuşi unor evaluări complexe în perioada următoare
Elevii vor fi supuşi unor evaluări complexe în perioada următoare

În deschiderea noului an şcolar, elevii gorjeni au putut asculta în şcoli mesaje din partea premierului Emil Boc, prefectului Vasile Liviu Andrei şi inspectorului şcolar general Justin Sebastian Paralescu. Reprezentanţii Prefecturii, Consiliului Judeţean, parlamentari şi mai ales primari s-au aflat în şcoli s-au au trimis rechizite şi ghiozdane gratuite cum s-a întâmplat la Rovinari. Începe şcoala sub semnul unor schimbări consistente care se vor multiplica în momentul publicării metodologiilor de aplicare ale Legii Educaţiei Naţionale.

Măsuri pentru anul şcolar 2011-2012
La sfârşitul săptămânii trecute a fost dezbătută în Gorj, într-o şedinţă cu directorii de şcoli a conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, o foaie de parcurs cu numeroase măsuri care se vor lua în anul şcolar 2011-2012.
Această foaie de parcurs cuprinde măsuri cu aplicabilitate imediată şi de natură să aducă rezultate concrete pe termen scurt, mediu şi lung, pe trei axe: reducerea absenteismului şcolar, deopotrivă al elevilor cât şi al cadrelor didactice; îmbunătăţirea competenţelor de lectură; primii paşi înspre transformarea evaluării într-un instrument standardizat cu scopul de orientare şi optimizare a învăţării.
Ministrul Daniel Funeriu a explicat zilele trecute această agendă a şcolii: ” Absenteismul elevilor şi cadrelor didactice: obiectivul este prevenirea, monitorizarea şi reducerea absenteismului. Foaia de parcurs prevede măsuri concrete care să fie aplicate în cadrul fiecărei şcoli, cu accent pe învăţământul liceal şi profesional. Vreau să subliniez că în acest domeniu măsurile concrete vor fi adaptate la nivelul fiecărei şcoli, directorii fiind primii responsabili de, aşa cum spuneam, prevenirea, monitorizarea şi reducerea absenteismului. Trebuie să ne distanţăm de imaginea directorului-jupân cu spate politic, şi împreună să impunem imaginea directorilor apropiaţi de elevi şi părinţi, apropiaţi de nevoile comunităţii care îşi înţeleg responsabilităţile uriaşe de pe umerii lor; Îmbunătăţirea competenţelor de lectură: prin aceste măsuri impunem o intervenţie imediată şi unitară la nivelul întregului sistem şi având beneficiari toţi elevii. Concret, la clasele I-IV se introduce ora de lectură distinctă în orar, cu activităţi specifice elevilor de clasa I şi a II-a. Pentru clasele V-VIII în cadrul orelor de limba română sunt alocate minim două secvenţe în structura lecţiei pentru alfabetizare în înţelegerea textului. În cadrul tuturor ariilor curriculare se vor introduce din acest an secvenţe care vor duce la alfabetizare în înţelegerea textului specific ariei curriculare respective. De asemenea am introdus obligativitatea momentului ortografic, inclusiv la clasele de liceu;  Transformarea evaluării într-un instrument standardizat cu scopul de orientare şi optimizare a învăţării: la început de an şcolar după două săptămâni de recapitulare, la disciplinele indicate în foaia de parcurs, elevii vor susţine o evaluare iniţială, a cărei structură unitară va fi asigurată de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Obiectivele acestei evaluări sunt optimizarea predării şi învăţării în funcţie de nivelul constatat şi reprezintă de asemenea, un prim pas înspre personalizarea învăţării. Rezultatele acestor evaluări nu sunt publice, şi nu duc, aşa cum a fost sugerat în presă, la ierarhizarea elevilor sau a claselor.
Accentuez aici importanţa acestor evaluări în ceea ce-i priveşte pe elevii de clasa a XI-a şi a XII-a, în vederea examenului naţional de bacalaureat. Pentru aceşti elevi, rezultatele evaluării se vor regăsi în fişe standardizate ale elevului, semnate de profesori, diriginte şi director şi luată la cunoştinţă de părinte sau tutore. În această fişă se vor regăsi eventualele elemente de risc în vederea bacalaureatului şi mijloacele de adaptare a programului de învăţare pentru creşterea şanselor la bacalaureat. Astfel dimensionăm corect relaţia părinte-elev-profesor. De asemenea astfel ne propunem să eliminăm iluzia că bacalaureatul poate fi luat de oricine, oricum.”

Agenda şcolii
Ministrul Educaţiei a transmis inspectorilor şcolari generali o agendă de urgenţă care se va transforma în realitate în următoarele zile: Exerciţii de evacuare în caz de cutremur sau incendiu în prima săptămână de şcoală şi ulterior semestrial; Şedinţe cu părinţii la nivelul claselor în prima săptămână de şcoală;  Evitarea unor situaţii de impunere părinţilor de auxiliare, caiete de exerciţii, culegeri şi alte elemente neobligatorii ş.a.
Potrivit inspectorului şcolar general Justin Sebastian Paralescu, începând cu anul şcolar 2011-2012 evaluările iniţiale devin reper pentru adaptarea procesului de învăţare la particularităţile beneficiarului direct-elevul. Testele pentru evaluarea iniţială vor avea o structură unitară, pe baza modelelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare pe cicluri de învăţământ şi discipline, adaptate în funcţie de contextul social şi de condiţiile specifice fiecărei unităţi de învăţământ. Modelele  vor fi postate pe website-ul: www.subiecte2012.edu.ro pe data de 15 septembrie 2011.