Satul Brădet, „Reînviere culturală”, 8 octombrie 2010

Este greu să uit bogăţia de activităţi culturale din anii 1955-1965 inclusiv din satul Brădet care a fost comună de sine stătătoare iar acum este aparţinător comunei Mătăsari şi din păcate am constatat cu durere în suflet că viaţa culturală în acest sat a amuţit.

Inspirat de cele văzute în deplasările mele în statele Comunităţii Europene, dar şi de cerinţele legislative şi proiectele ce se lansează cu privire la modernizarea satelor şi având în vedere prevederile Legii nr. 182  din 2000 republicată în 2008 cu modificările şi completările ulterioare, mi-am propus de aici din Timişoara, ca fiu al Gorjului, ca fiu al satului Brădet să nu rămân pasiv la starea de fapt faţă de satul în care m-am născut şi, în calitate de coordonator al Sucursalei Timişoara ce aparţine Ligii culturale Fiii Gorjului de pretutindeni dar şi reprezentant de drept al unei entităţi juridice din mediul asociativ, să dau naştere unei instituţii sub denumirea „PRIMUL CENTRU RURAL PENTRU INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ISTORICĂ SPRE O NOUĂ CULTURĂ”.
Această instituţie se doreşte a nu avea culoare politică, a nu implica şi a nu răspunde nici unei provocări politice, a nu deservi şi a nu se aservi vreunui reprezentant al mediului politic ci, o provocare pentru toţi fiii satului să promoveze acţiunea „DIN REALITATE SPRE ETERNITATE” în sensul de a depune elemente ce se constituie în mărturie a vieţii şi activităţii lor pe care o consideră mai deosebită spre a putea fi exemple de urmat pentru tânăra generaţie.
În ce mă priveşte am depus sub calitatea de donaţie, elemente patrimoniale personale cumulate şi păstrate încă din anii 1950 în ce priveşte viaţa din domeniul profesional şi cel de instruire şcolară dar şi din activitatea profesională, precum şi cea extra-profesională spre a sta mărturie evoluţiei mele de la statutul de copil sărac născut dintr-o familie cu 9 copii din care 6 în viaţă şi până la reprezentant şi membru în structuri ale mediului asociativ cu relaţii în cadrul Uniunii Profesiilor Liberale din România, cu calitatea de expert contabil judiciar, expert evaluator membru titular senior, practician în insolvenţă, reorganizare şi lichidare, membru al Corpului Experţilor Judiciari şi Extrajudiciari, membru în Consiliul Director pe ţară al Corpului Experţilor Tehnici din România şi nu în ultim rând membru fondator şi membru activ în multe Asociaţii şi Fundaţii ce au legătură cu organisme similare din Comunitatea Europeană.
Acţiunea ce se doreşte a fi realizată în data de 8 octombrie 2010 în satul natal Brădet jud. Gorj este rezultatul unor eforturi cumulate de-a lungul vieţii şi se doreşte a fi un semn de preţuire şi recunoştinţă faţă de locurile natale şi ca o replică a celor care au dus la amuţirea culturală a acestui sat şi trecerea lui spre o stare latentă.
Aduc mulţumiri preţioase dlor consilieri Vasile D. Bălan, Mihai Purdescu şi Gheorghe Turturea în special precm şi întregului Condiliu Local Mătăsari în general, dlui Cornel Şomâcu, secretar general al Filialei Gorj al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, dlui Albinel Firescu – director al Muzeului Curtişoara Gorj, dlui Viorel Gârbaciu – director al Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, dlui Virgil Cercelaru – cercetător istoric, scriitor din comuna Aninoasa Gorj, directorului şi colectivului de redacţie al revistei Cuget Liber din Târgu Jiu, familiei mele şi unui număr foarte mare de prieteni care m-au încurajat şi care mă vor susţine ca acţiunea din 8 octombrie 2010 la Brădet să aibă succesul scontat în faţa partenerilor media ce vor fi prezenţi la acest eveniment.
Sevastian Bălescu