Încă o săptămână pentru înscrierea cadrelor didactice începătoare la Definitivat

 

Cadrele didactice aflate la început de carieră își pot depune dosarele pentru înscrierea la Definitivat până în 19 octombrie 2018 la nivelul școlilor, acestea urmând să fie validate de ISJ Gorj până la finele acestei luni. Susţinerea probei scrise a examenului naţional de definitivare în învăţământ se va susţine pe 24 iulie 2019, potrivit calendarului de organizare şi desfăşurare a acestui examen. Rezultatele vor fi afişate pe 31 iulie 2019, iar contestaţiile vor putea fi depuse până pe 1 august. Afişarea rezultatelor finale, după finalizarea contestaţiilor, se va face pe 5 august.Peste 100 de tineri profesori sunt așteptați în Gorj la examenul de Definitivat.

Potrivit unor precizări oferite de compartimentele specializate ale ISJ Gorj, stagiul minim de practică obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite. Foarte important,  candidaţii aflaţi pentru prima dată în situaţia efectuării stagiului de practică se pot înscrie la examen dacă în anul de stagiu desfăşoară activitate la catedră cu normă întreagă în calitate de cadru didactic calificat şi pot susţine proba scrisă dacă finalizează stagiul de practică obligatoriu în sesiunea respectivă. Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori.

Elementele de calendar sunt următoarele:  inscrierea candidatilor in unitatile de invatamant se face pana in data de 19 octombrie 2018;  in perioada 19 – 31 octombrie 2018, dosarele de inscriere se transmit inspectoratului scolar, se verifica si se avizeaza; candidatul e anuntat daca dosarul de inscriere e admis sau respins; pana la 31 mai 2019, se vor organiza inspectiile la clasa;  in data de 24 iulie 2019 va avea loc proba scrisa; pe 31 iulie 2019 se vor afisa rezultatele initiale;  intre 31 iulie si 1 august 2019 se vor depune contestatiile; in data de 5 august 2019 se vor afisa rezultatele finale.

Înscrierea la examenul de definitivat 2019 se face la nivelul unitătilor de invațământ, iar dosarele se transmit de către școli la ISJ Gorj  până în data de 22.10.2018. Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte:

1) fisa de inscriere la examenul national de definitivare in invatamant – prevazuta in anexa nr. 1, completata si confirmata de conducerea unitatii de invatamant si semnata de catre candidat;2) copii ale actelor de studii in baza carora se face inscrierea la examen, insotite de foaia matricola/suplimentul la diploma, certificate „conform cu originalul” de catre conducerea unitatii de invatamant; 3) document certificat „conform cu originalul” de catre conducerea unitatii de invatamant, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor legale privind absolvirea programului de pregatire psihopedagogica si metodica;4) copii ale urmatoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de catre conducerea unitatii de invatamant: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atesta schimbarea numelui (daca este cazul);5) adeverinta privind calificativul „Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru ultimul an scolar in care candidatul a desfasurat activitate didactica, cu exceptia candidatilor aflati in primul an de stagiu;6) adeverinta privind achitarea taxei de inscriere la examen, pentru candidatii care au participat la 3 sesiuni anterioare si nu au promovat examenul; 7) adeverinta din care sa rezulte vechimea de predare efectiva la catedra a candidatului, ca personal didactic calificat, la data inscrierii. 8) dovada autorizarii/acreditarii unitatii de invatamant private, in baza LEN 1/2011, Cap. II, art. 22 alin. 1

Cei care ajjung să dea examenul propriu-zis, să spunem că vor avea de înfruntat două etape:etapa I – eliminatorie( sustinerea a doua inspectii de specialitate;  evaluarea portofoliului profesional) și   etapa a II-a – finală: proba scrisă.