S-au reintrodus pretransferul, titularizarea și detașarea în învățământ

Printr-un ordin al ministrului  Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a fost modificată şi completată Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013. Au revenit pretransferul, titularizarea şi detaşarea după ce ele fuseseră scoase pentru acest an şcolar.

Ion Işfan are veşti bune pentru cadrele didactice din partea MECTS
Ion Işfan are veşti bune pentru cadrele didactice din partea MECTS

Potrivit profesorului Ion Işfan, inspector şcolar general adjunct al judeţului Gorj, principala modificare a Ordinului nr.4472/2012 este revenirea la titularizarea în sistemul de învăţământ. Alte modificări: reintroducerea pretransferului şi a detaşării, însă aceste mişcări nu vor avea loc înainte de titularizare, cum aveau loc în anii trecuţi, ci după ocuparea posturilor prin concursul din 2 august, pe locurile rămase libere. O veste bună pentru cei care doresc să se titularizeze este faptul că subiectele pentru concursul de titularizare din 2 august vor fi elaborate la nivel naţional de Ministerul Educaţiei, iar lucrările vor fi corectate în centre constituite în mai multe oraşe din ţară.

Modificări de calendar
Şi Calendarul de Mobilitate al cadrelor didactice a suferit modificări pentru această vară. După confirmarea înscrierii şi inspecţiile la clasă, o premieră introdusă în acest an, etapele de mişcare a personalului didactic sunt următoarele: desfăşurarea probei scrise;termen: 2 august 2012; afişarea rezultatelor finale la centrele de concurs şi la inspectoratele şcolare.termen: 10 august 2012;  Etapa I de repartizare – repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7,00 (şapte) la concursul din 2012, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminată: Etapa a II-a de repartizare – repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2012 pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioadă determinată; Ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, prin completarea normei didactice a personalului didactic titular; Ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.
Un loc aparte revine detaşării în învăţământ, tot pentru a doua parte a lunii august 2012. Astfel,   numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs se face din 16 august 2012 iar  a celorlalte cadre didactice a căror situaţie nu a fost rezolvată(17-21 august  2012). Cel puţin teoretic, totul ar trebui să fie gata la 17 septembrie 2012 prin transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a situaţiei statistice globale privind repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.