Revista ”Băleștiul Eroic” la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”

Joi, 7 septembrie 2017, Cercul Cultul Eroilor din cadrul Școlii Gimnaziale „Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești, din județul Gorj, a lansat Revista „Băleștiul eroic”. Într-un format accesibil elevilor, revista se dorește un omagiu adus eroilor din comuna Bălești, dar și familiilor acestora. Proiectul a fost lansat cu prilejul Zilelor Comunei Bălești 2017 și a fost onorat de prezența reprezentanților ANCERM Gorj, a prefectului de Gorj Ciprian Florescu și a inspectorului școlar general, Ion Ișfan.

Directorul Școlii Gimnaziale „Antonie Mogoș” din Ceauru-Bălești, prof. Cornel Șomâcu, mărturisește că „Pentru noi românii, eroii sunt cei care au luptat pentru apărarea țării, păstrarea gliei și a credinței, cu prețul jertfei supreme. Este important astăzi să reînviem prin cuvântul scris fiecare suflet din sufletul nostru, pierdut în negura timpului, căci fiecare dintre noi are în familia sa un erou. Datoria noastră este să-i cinstim pe acești eroi pentru jertfa lor. Fără eroi nu se poate concepe un popor care se respectă. Este nevoie deci, să cultivăm această datorie înce-pând din școli. Ne-am dorit încă de la bun început atra-gerea tinerei generații în activitățile desfă-șurate sub egida Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala Județului Gorj. Prin înființarea Cercului Cultul Eroilor la Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești, ai căror membri sunt elevii școlii, demersurile noastre de apropiere a lor de acest subiect, acela de cinstire a memoriei eroilor, începe să de-a roade. Revista „Băleștiul eroic”, aflată astăzi la primul număr, confirmă așteptările noastre și speranțele că tinerii de astăzi vor găsi resursele spirituale de a duce mai departe cultul eroilor.
Publicația noastră se dorește un modest omagiu adus eroilor din comuna Bălești, dar și familiilor acestora. În fond, misiunea de cinstire a memoriei eroilor rămâne o sarcină de onoare și de mare răspundere, o datorie de suflet față de cei care au murit pentru țară.”

În paginile Revistei „Băleștiul eroic”, Dana Ștefania Brașoavă, coordonatoarea Cercurilor Cultul Eroilor din București, cu origini gorjenești, semnează un interesant articol în care arată că „în România prezentului, copiii nu mai învaţă despre aceia care ne-au oferit identitate. Nu vor să afle cum, cu o raniţă în spate şi un ideal ce îi bătea în piept în loc de inimă, soldatul român şi-a dat viaţa pentru ei. Cu căştile în urechi, ei nu vor să mai audă că, prin sacrificiul lor, eroii acestei ţări s-au adresat inimilor tinere, generaţiilor ce vor urma, generaţii obligate moral, nu doar să îi poarte în suflet, ci să îi povestească zi de zi.
Întoarcerea la istorie li se arată tinerilor că fiind demodată. Nu îi mai interesează o legătură cu trecutul, sunt prea ocupaţi cu proiecţia viitorului. Cine să mai tresară la privirea tricolorului? Cine să mai simtă emoţie la ascultarea imnului naţional? Noi căutăm azi integrarea în diferite structuri europene, dar nu ştim cine suntem. Ne rupem, cu fiecare zi care trece, de tradiţii, de străbuni, de noi înşine. Piatra noastră de temelie, amintirea eroilor, e îngropată adânc într-un pământ devenit, în timp, neroditor. Prin uitarea eroilor neamului, nu facem decât să îi condamnăm la o altfel de moarte. O moarte nedreaptă şi cu mult mai dureroasă decât cea fizică. Şi toate acestea când ne-ar fi atât de uşor să le cinstim memoria…”