Restructurăm… Dar nu schimbăm nimic?

Noi metode şi modele, originale, de aplicare a O.U.G.-urilor privind reducerea cheltuielior bugetare prin stabilirea de măsuri financiare. Asta am constatat la noi, la Gorj.
Este ştiut că pentru eficientizarea instituţiilor publice locale, actualul Guvern a hotărât reducerea cheltuielior bugetare.Fără comentarii…
Ce se întâmplă, de fapt, în unele primării(?), iar aici este mult de comentat ! Oare chiar reprezentanţii puterii în teritoriu nu răspund la comanda politică? Adică îşi fură singuri căciula? Cu alte cuvinte, restructurăm, dar să nu schimbăm nimic, decât acolo unde nu ne place. Desfiinţăm posturile vacante aflate în organigrame, eventual pe cele ocupate de persoane indezirabile. Reorganizăm, prin reîmpărţirea sarcinilor, tăiem felii din mai multe torturi ca să înfiinţăm un tort nou şi mai achităm o poliţă prin înfiinţarea unui post de şef de birou…., iar aceste organigrame noi, adoptate la nivel de administraţie locală, sunt transmise către Instituţia Prefectului (reprezentantul Guvernului în teritoriu) pentru luare la cunoştinţă şi aviz de legalitate. Deci, se cunoaşte situaţia reală.
Poate trebuia să încep altfel şi anume prin prezentarea elementelor ce compun salariul unui bugetar. Luaţi aminte:-salariul de bază;- salariul de merit;-indemnizaţia de conducere;-spor de vechime;-spor de condiţii de muncă;-primă de vacanţă;-fond de premii;-alte sporuri (-spor de zâmbet, -spor de fidelitate; -spor de penibilitate ş.a.m.d.). Şi acum eu ce să fac, pe cine să cred?
Cred că nici aşa nu este bine!…şi atunci mă întorc la textul Legii, care spune că, având în vedere necesitatea eficientizării activităţii instituţiilor publice locale şi a îmbunătăţirii actului managerial, în condiţiile reducerii cheltuielilor bugetare locale, pentru creşterea disciplinei financiare la nivelul unităţilor administrativ teritoriale…şi ce? Care e problema? Asta vor ei, acolo sus. Pe plan local facem ce vrem noi şi ştim ce facem că de aia-i autonomie locală!…Şi cetăţeanul unde mai e? Cum se mai regăseşte el în politica autorităţii, pe care a ales-o cu multă convingere şi care în actul administrativ, la orice nivel,  nu ar trebui să aibă culoare politică? Să fie sănătos *mnealui, cetăţăeanul, că belelele curg. Asta e! Nevoiţi… le-om duce toate!…şi, totuşi, Deşteptă-te Române!