Raportul anual al primarului comunei Băleşti

Cu toate greutăţile create de criza economică din ultimii ani, care parcă nu se mai termină, consider că în prezent comuna Băleşti se află pe un drum bun, un drum ascendent.

Deviza mea de primar: „Alege dinamismul - avem un ţel comun”,
Deviza mea de primar: „Alege dinamismul - avem un ţel comun”,

Încă din anul 2004, când am fost ales pentru prima dată în funcţia de primar al acestei comune, sub deviza „Alege dinamismul” – ”avem un ţel comun”, am preluat mandatul de primar al comunei Băleşti, hotărât să reprezint cât mai bine interesele şi nevoile cetăţenilor, să încerc să recuperez anii pierduţi şi să transform Băleştiul într-o comună modernă, dinamică şi europeană. Atât în primul mandat 2004 – 2008, dar mai ales din cel de-al doilea mandat, care se sfârşeşte în acest an, am afirmat că nu fac promisiuni irealizabile si că toată activitatea mea va însemna continuarea drumului de reclădire, reafirmare, relansare si promovare a comunei Băleşti, nu numai pe plan judeţean, ci şi naţional şi chiar european.

O dinamizare fără precedent a activităţii
În calitate de şef al administraţiei publice locale, am impus ca întreaga activitate de la nivelul Primăriei comunei să se desfăşoare cu respectarea prevederilor legale, am desfiinţat cuvântul „eu”, înlocuindu-l cu „noi”, „noi” – echipa instituţiei, echipă ce a încercat şi a reuşit să colaboreze cât mai bine cu Consiliul Local, acesta susţinând politicile publice locale propuse pentru administrarea si dezvoltarea comunităţii, indiferent de apartenenţa politică. Am reuşit ca în această perioadă să creez o administraţie publică locală eficientă, în folosul cetăţeanului, să contribuim la dezvoltarea comunei, într-un mod echilibrat, gestionând eficient bugetul local, ca urmare a identificării corecte a nevoilor şi priorităţilor comunităţii.
În toţi aceşti ani de când conduc destinele administraţiei locale de la nivelul comunei Băleşti am dovedit, nu o dată, faptul că sunt un adept al transparenţei totale, sunt receptiv la propunerile constructive ale colectivităţii locale făcute în campania electorală şi în adunările publice săteşti si contez pe civismul si patriotismul local al băleştenilor.
Am dovedit această atitudine cu fiecare prilej : audienţe, dezbateri publice, întâlniri ocazionale cu cetăţenii, grupurile de acţiune locală, organizaţii nonguvernamentale, în şedinţele Consiliului Local şi am încercat să am în vedere permanent solicitudinea, promptitudinea si profesionalismul funcţionarului public în relaţiile cu cetăţenii, asigurând în acest sens pregătirea şi perfecţionarea profesională a acestora prin cursurile organizate la nivel judeţean şi naţional, iar o parte au participat şi la schimburi de experienţă pe diferite domenii, la care am fost invitaţi, peste hotare.

Am obţinut fonduri - 859.000 lei şi am realizat un parc în faţa sediului Consiliului Local şi Primăriei comunei,
Am obţinut fonduri - 859.000 lei şi am realizat un parc în faţa sediului Consiliului Local şi Primăriei comunei,

Priorităţile anului 2011
Prioritatea anului 2011, la fel ca şi în anii anteriori, a fost sprijinirea tuturor proiectelor care să contribuie la evoluţia ascendentă, economică, socială şi de mediu a comunei Băleşti, iar noua calitate a României, de membru UE şi noul statut de cetăţeni europeni de care beneficiem, de la 1 ianuarie 2007, ne-a obligat să continuăm procesul de reformă şi dezvoltare în domenii prioritare, să fructificăm oportunităţile oferite de posibilitatea accesării fondurilor europene post – aderare, aceste lucruri presupunând creşterea eficienţei activităţii instituţiilor publice si private în concordanţă cu legislaţia europeană. S-au concertat eforturile, atât ale Consiliului Local şi Primăriei comunei, cât şi ale cetăţenilor comunei, pentru continuarea programelor de dezvoltare locală aflate în curs de derulare din anii anteriori şi pentru conceperea de proiecte noi, bine fundamentate, în urma stabilirii în comun a priorităţilor de dezvoltare ale comunei Băleşti.
Consider că, actuala administraţie publică a reuşit să plaseze comuna Băleşti pe harta României acolo unde în mod normal şi firesc îi este locul : în rândul comunelor dinamice, în progres şi dezvoltare continuă, un loc unde oamenii dau în permanenţă dovada voinţei, profesionalismului şi implicării, a responsabilităţii şi maturităţii judecării problemelor în contextul unei lumi competitive si supuse în permanenţă schimbărilor, care nu totdeauna sunt şi favorabile.
Fără să fiu lipsit de modestie, pot afirma cu tărie că munca noastră, gândirea strategică realizată împreună cu Consiliul Local, m-a clasat pe locul doi la nivel naţional la concursul “Cel mai bun primar de comună din România”, ce a avut loc la Bucureşti în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2011, datorită proiectelor realizate şi implementării unei altfel de conducere a administraţiei publice locale.
În orice localitate primarul trebuie să se identifice cu “LIDERUL” comunităţii care trebuie să ţină seama că în orice teritoriu oamenii au interese personale, interese de grupuri, etc., el trebuind să canalizeze şi să dirijeze aceste interese spre o rezultantă comună, R, care să conducă la “O COMUNĂ DEZVOLTATĂ DURABIL”.
În anul 2011 Consiliul Local al comunei Băleşti s-a întrunit în 16 şedinţe ordinare, extraordinare, ori convocate de îndată, prilejuri cu care au fost adoptate un număr de 146 hotărâri prin care au fost stabilite măsurile pentru dezvoltarea economico-socială a comunei şi pentru cheltuirea eficientă a fondurilor din bugetul local.

Realizările anului 2011
Consider că, pentru noi, anul 2011 a fost un an al realizărilor, pe care îmi face plăcere să le prezint, astfel: construcţie pod peste râul Jaleş în satul Stolojani – 450.000 lei ; construcţie punte peste pârâul Jaleş – 1.500 lei; decolmatare 3 km canal Corneşti – Găvăneşti – 4.000 lei; realizat pod peste pârâul Iaz în zona Ciobanu – 5.000 lei; realizat proiect “Canalizare apă menajeră în satele Băleşti – Linia a II-a Băleşti, Tămăşeşti” şi obţinut finanţare – 5.960.000 lei; extins iluminat la stadion şi vestiar – 5.000 lei; asfaltat cu forţe proprii 1 km străzi în satul Ceauru – 180.000 lei; decolmatat 350 m canal Seci – Rasova – 450 lei ; obţinut fonduri şi realizat parc în faţa sediului Consiliului Local şi Primăriei comunei – 859.000 lei; reabilitarea Căminului cultural Băleşti – 75.000 lei; reabilitarea Sălii de sport de la Şcoala Generale Ceauru – 40.000 lei ;încălzire centrală la Grădiniţa de copii din satul
Corneşti, zona strămutaţi – 40.000 lei; reabilitat, curăţat şi chituit toate sobele – 5.000 lei; continuat lucrările de alimentare cu apă a satelor Corneşti, Găvăneşti, Stolojani, Tălpăşeşti şi Rasova-185.000 lei; montat tuburi în diverse canale – 6 bucăţi; nivelat cu autogrederul drumuri tarla – 6 km; am asigurat în toate satele lucrările de deszăpezire a drumurilor comunale şi am asigurat materialul antiderapant necesar în perioada de iarnă; am realizat acţiuni de igienizare a râului Jaleş şi a D.N.67 Târgu Jiu – Drobeta Turnu-Severin, unde am tuns iarba, strâns hârtiile şi materialele plastice – periodic; am efectuat reparaţiile curente la întregul parc de utilaje din dotare;
O preocupare majoră a administraţiei publice locale în anul 2011 a fost şi urmărirea îndeaproape a modului de aplicare a prevederilor Legii nr.18/1991 privind fondul funciar, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.1/2000 şi Legii nr.147/2005, fiind înregistrate la Comisia locală de fond funciar un număr de 1.140 cereri prin care se solicita deplasarea membrilor comisiei la faţa locului pentru aplanarea unor conflicte şi divergenţe între vecini, pentru eliberarea proceselor – verbale de punere în posesie şi a titlurilor de proprietate, precum şi pentru stabilirea semnelor de hotar între vecinătăţi pentru terenurile cu vegetaţie forestieră, acesta şi urmare a faptului că, în mare parte, copacii pe care au fost marcate aceste semne s-au tăiat, iar multe s-au şters.
La fel ca în întreg judeţul Gorj, în anul expirat, s-a înregistrat o scădere a numărului de animale din gospodăriile populaţiei, în principal din cauza preţurilor mici oferite de procesatorii de lapte şi carne care achiziţionează aceste materii prime de la gospodăriile populaţiei, cât şi faptului că sprijinul statului pentru menţinerea şi dezvoltarea acestui sector este insuficient.

Priorităţile anului 2012
Pentru anul 2012 ne propunem realizarea următoarelor proiecte: finalizare „alimentare cu apă” a satelor Corneşti, Găvăneşti, Stolojani, Tălpăşeşti şi Rasova ;asfaltarea a 5,5 km. drumuri comunale de luncă din fonduri externe pe Măsura 125 în valoare de 1 milion euro; continuarea asfaltării D.C. 91 Seci – Rasova în valoare de 42 miliarde lei; continuarea asfaltării satului Găvăneşti din bugetul local; continuarea asfaltării unei străzi din satul Ceauru din bugetul local; decolmatarea unor canale din satul Corneşti, zona strămutaţi, din bugetul local ; realizarea studiului de fezabilitate pentru canalizare în satul Corneşti, zona strămutaţi din bugetul local; realizarea studiului de fezabilitate pentru canalizare în satele Stolojani, Tălpăşeşti şi Rasova din bugetul local; realizarea digului pe râul Jaleş pentru aducţiunea de apă pentru grădinile de legume din bugetul local;
Sigur, mai sunt şi alte obiective mai mici, care au o durată de realizare de maxim o lună. Taxele şi impozitele locale pentru anul 2012 nu au fost majorate, rămânând cele din anul 2011, iar pentru plata anticipată a impozitului datorat pentru întreg anul 2012 de către persoanele fizice până la data de 31 martie se acordă o bonificaţie de 8 %.
Teritoriul administrativ al comunei noastre are suprafaţa de 8.866 ha, din care 1.200 ha pădure, are în componenţă un număr de 9 sate: Băleşti, Ceauru, Corneşti, Găvăneşti, Rasova, Stolojani, Tălpăşeşti, Tămăşeşti şi Voinigeşti.
Aşa cum am arătat şi mai sus, pentru conservarea şi protecţia mediului din comuna noastră, pe tot parcursul anului 2011, la fel ca şi în anii anteriori, am ecologizat toate cursurile de apă, am desfundat şanţurile şi canalele, am plantat flori, arbori şi arbuşti ornamentali. Tot pentru îmbunătăţirea calităţii mediului din comună, ne-am zbătut şi am obţinut fondurile necesare pentru execuţia canalizării în satele Băleşti, Ceauru şi Tămăşeşti şi alimentării cu apă pentru toate satele componente ale comunei.
Aici consider că, de asemenea, trebuie reamintit faptul că la nivelul comunei Băleşti a fost înfiinţată S.C. UTIL LOCAL S.R.L., având ca acţionar unic comuna, care are ca principal obiect de activitate salubrizarea satelor, distribuirea apei potabile, iluminatul public şi stradal.
Aşa după cum am precizat şi în raportul privind activitatea din anul 2010, comuna Băleşti face parte din suprafaţa de 8 % a terenurilor agricole din România care se confruntă cu spectrul poluării cu nitraţi şi nitriţi a solului şi a pânzei de apă freatică, îndeosebi folosirii excesive şi necorespunzătoare a îngrăşămintelor chimice, depozitarea necorespunzătoare a dejecţiilor animalelor, precum şi a celebrelor toalete ţărăneşti, situate de cele mai multe ori în fundul curţii. Pentru combaterea acestui fenomen, am întocmit şi aprobat în Consiliul Local principalii indicatori tehnico-economici pentru investiţia ce urmează a fi realizată în islazul comunal Tălpăşeşti din fonduri guvernamentale, unde dorim să facem un depozit în care fiecare cetăţean să-şi ducă gunoiul de grajd nefermentat şi să ia gunoi putred pentru răsadniţe şi grădinile de legume.
În cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, am accesat obiectivul „Înfiinţare parc în zona centrală” a comunei pentru care s-au plătit 870 mii lei, inclusiv T.V.A.

Anul 2011 în cifre

Am realizat proiectul “Canalizare apă menajeră în satele Băleşti – Linia a II-a Băleşti, Tămăşeşti” şi am obţinut o finanţare de 5.960.000 lei
Am realizat proiectul “Canalizare apă menajeră în satele Băleşti – Linia a II-a Băleşti, Tămăşeşti” şi am obţinut o finanţare de 5.960.000 lei

Bugetul local al comunei Băleşti în anul 2011 a fost în sumă de 6.473.000 lei la venituri şi a fost realizat în procent de 98,40 %, respectiv 6.271.487 lei, în structură realizările se prezintă astfel :
Nr.
crt.    Denumire venit    Propus    Realizat    Procent  %
1.    Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor             11.434
2.    Cote şi sume din impozitul pe venit    1.828.000    1.633.297      89,34
3.    Impozit şi taxe pe clădiri        417.000       409.028      98,00
4.    Impozit şi taxe pe teren       260.000       251.044      96,55
5.    Taxe juridice de timbru         20.000         25.900    129,00
6.    Sume defalcate din TVA    2.838.000    2.819.205      99,33
7.    Sume defalcate din TVA pentru drumuri         90.000         90.000    100,00
8.    Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor       883.000       883.000     100,00
9.    Impozit pe mijloacele de transport      129.000       135.144    104,00
10.    Concesiuni        25.000         22.961       98,84
11.    Amenzi       110.000         72.734      66,00
12.    Subvenţii pentru alimentarea cu apă şi drumuri       628.000       625.128      99,54
13.    Subvenţii pentru ajutor încălzire locuinţă       215.000       128.070      59,56

Bugetul local aprobat pentru anul 2011 la partea de cheltuieli a fost realizat în procent de 94,51 %, respectiv 6.248.378 lei faţă de programul de 6.611.000 lei, după cum urmează :
Nr.
crt.    Cheltuieli/capitole    Propus    Realizat    Procent
%
1.     Autorităţi publice    1.440.000    1.399.209      97,16
2.    Alte servicii publice – rată bancă       300.000       287.918      95,97
3.    Dobânzi – (bancă + autobasculantă)         71.000         60.861      85,57
4.    Ordine publică (poliţia locală)       132.000       125.317      94,93
5.     Învăţământ    1.883.000    1.854.562      98,48
6.    Cultură       257.000       209.387      81,47
7.    Asistenţă socială       624.000       499.413      80,03
8.    Locuinţe, servicii şi dezvoltare (iluminat public, alimentare cu apă)       641.000       608.892      94,99
9.     Protecţia mediului       112.000       101,126      90,29
10.    Alte acţiuni         25.000         25.000    100,00
11.    Transporturi    1.126.000    1.076.690      95,62

La data de 31.12.2011 s-a înregistrat un excedent de 23.109 lei care va fi utilizat în acest an pentru investiţii.