Mai puțini bani pentru profesori, de la Ministerul Finanțelor

profesori-cancelariePotrivit Legii nr. 186/2014, art. 5, alin.5, Legea Bugetului de Stat pe 2015, repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzută la alin.3 pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice/șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice, după consultarea Consiliului Județean și a primarilor, iar pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu asistența tehnică de specialitate a Inspectoratului Școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente și de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.
Astfel, în susținerea celor prezentate, a se vedea în preambulul Deciziei Nr. 21/17.11.2015, că solicitantul legal este Inspectoratul Școlar Județean Gorj. În acest sens atașăm Decizia Nr. 21/17.11.2015 și Anexa nr. 1, din care reies cele relatate.
Primăria Municipiului Târgu Jiu și-a îndeplinit atribuțiile legale în vigoare, iar demersurile în vederea alocării sumelor necesare pentru plata drepturilor salariale ale cadrelor didactice vor fi făcute la solicitarea Inspectoratul Școlar Județean Gorj de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, fiind urmată aceeași procedură ca cea cuprinsă în Decizie.
Din situația creditelor bugetare aprobate pentru finanțarea cheltuielilor de personal aferente învățământului preuniversitar de stat reiese că suma solicitată și necesară până la finele anului 2015 a fost de 6.529 mii lei, însă a fost alocată doar suma de 2.431 mii lei de către Ministerul Finanțelor Publice.
Biroul de presă
Primăria Municipiului Târgu-Jiu