Propunerile sindicatelor cerute după adoptarea legii

Constantin Huică spune că Ministerul Educației trebuie să țină cont de poziția sindicatelor
Constantin Huică spune că Ministerul Educației trebuie să țină cont de poziția sindicatelor

Sindicaliștii din învățământul gorjean sunt foarte nemulțumiți de activitatea Ministerului Educației, mai ales în ceea ce privește elaborarea Metodologiei de acordare a gradației de merit. Prezentăm mai jos o luare de poziție din partea lui Constantin Huică, președintele Uniuni Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, intitulată ”A plecat Funeriu și a venit mama lui, doamna Andronescu”.
”Federaţia Sindicatelor Libere din învăţământ a transmis M.E.C.T.S. – Direcţia Generală Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională, doamnei director general Corina Marin – prin Adresa nr. 2448/26.11.2012, înregistrată sub nr. 100672/27.11.2012 -propunerea de modificare a art. 4 alin. (2) din Metodologie, care să aibă următorul conţinut: „ Personalul didactic pensionat, încadrat în sistem de plata cu ora, cu contract individual de munca, beneficiază de gradaţie de merit, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Metodologia de calcul al drepturilor salariate care se acorda personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ, Anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.”
Proiectul acestei metodologii, ca de altfel şi proiectul Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, NU AU FOST DISCUTATE CU REPREZENTANŢII  FEDERAŢIILOR SINDICALE REPREZENTATIVE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, în cadrul unei comisii tehnice de lucru şi nici nu au fost supuse avizării comisiei de dialog social, ceea ce reprezintă o încălcare a dispoziţiilor art. 121 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, dar şi a celor ale art. 4 alin. (2) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate învăţământ Preuniversitar (C.C.M.U.N.S.A.I.P.), înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub nr. 59276/02.11.2012, publicat în Monitorul Oficial al României- Partea a V-a nr. 5/14.11.2012.
La momentul publicării Ordinului nr. 6211/2012 în Monitorul Oficial al României -Partea I nr. 17/ 09.01.2013, am putut constata faptul că ordinul mai sus menţionat a fost emis în data de 13.11.2012, ceea ce ne determină să concluzionăm că funcţionari ai M.E.C.T.S., încălcând cele mai elementare reguli de dialog social si nesocotind partenerii sociali, ne-au cerut propuneri la Metodologia si criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar. ULTERIOR APROBĂRII ACESTEI METODOLOGII.