Proiectul ”Învățăm împreună” a fost finalizat

La sfârșitul lunii octombrie 2012 s-a finalizat unul dintre cele mai importante proiecte cu finanțare POSDRU din Gorj. 683 de elevi aparținând grupurilor vulnerabile și 42 de cadre didactice au fost implicați direct în acest proiect în cele 24 de luni de derulare.

”Învățăm împreună” a fost o reușită din toate punctele de vedere
”Învățăm împreună” a fost o reușită din toate punctele de vedere

Proiectul cu titlu strategic  POSDRU 27759 ”Învăţăm împreună”, al cărui beneficiar  este ISJ Gorj, în parteneriat cu Şcoala Generală ”Alexandru Ştefulescu”, Liceul de Muzică şi Arte Plastice ”Constantin Brăiloiu”, Consiliul Local Târgu-Jiu şi Casa Corpului Didactic  Gorj a fost  cofinanţat din Fondul European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se derulează pe parcursul a 24 de luni, respectiv 01.11.2010-31.10.2012.

Un bilanț mulțumitor

Pornind de la obiectivul general al proiectului şi anume dezvoltarea la nivelul municipiului Târgu-Jiu a unei reţele de şcoli incluzive-model care vor promova succesul şcolar, pe întreg parcursul desfăşurării activităţilor  s-a urmărit îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor. În acest sens  proiectul s-a dovedit o provocare pentru cadrele didactice din școlile care l-au implementat. Atât învăţătorii, cât şi profesorii implicaţi au elaborat, pe baza unei complete şi complexe documentări, suporturi de curs, planificări şi auxiliare didactice, care s-au dovedit instrumente foarte utile în derularea activităţilor din proiect.
Elevii au beneficiat şi de activităţi de tip remedial  la disciplinele limba română, matematică, istorie şi geografie şi, deşi aceste materii sunt mai dificile, iar volumul de muncă este mai mare, prin metodele aplicate de cadrele didactice din şcoala noastră implicate în proiect, elevii au participat cu plăcere şi au recunoscut că prin intermediul acestor activităţi şi-au îmbunătăţit situaţia şcolară.
Profesorul Cristinel Gârdu, inspector școlar și manager de proiect, ne-a declarat că în urma proiectului 683 de elevi ce au aparţinut grupurilor vulnerabile – romi, CES, elevi  cu dificultăţi de învăţare, elevi cu părinţi plecaţi în străinătate, elevi ce aparţin familiilor monoparentale au primit un sprijin. Au fost implicate 42 de cadre didactice– membrii ai Consiliului de Administraţie, Membrii DCE, consilieri şcolari, personal cu funcţii de conducere ai învăţământului gorjean din mediul urban şi rural
Același interlocutor ne semnala faptul  că a fost o muncă uriașă care a presupus liste cu experții din școli 17 cadre didactice de la Şcoala Gimnazială  „Alexandru Ştefulescu”, 22 cadre didactice de la Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Constantin Brăiloiu” , 8 formatori la CCD, constituirea grupelor de lucru cu elevii: 15 grupe – Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu” , 22 grupe – Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Constantin Brăiloiu”, liste cu rezultatele elevilor la învăţătură, absenteismul şcolar, liste cu rezultatele elevilor la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat. Reținem ca și rezultate:  85 % din elevii de la Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Constantin Brăiloiu” şi 93% de la Şcoala Gimnazială  „Alexandru Ştefulescu”, în urma activităţilor remediale la  limba română şi matematică, istorie-geografie, şi-au îmbunătăţit performanţele şcolare. 334 de elevi au beneficiat de educaţie antreprenorială. 50 de elevi au beneficiat de istoria şi tradiţiile romilor. Elevii liceului de Muzică şi Arte Plastice „Constantin Brăiloiu” au participat la cursuri de vioara, nai, muzică instrumentală. 410 elevi au participat la activităţi de educaţie sanitară. S-au realizat 4 campanii de conştientizare în vederea promovării normelor de igienă şi participării la educație pentru cadrele didactice.
Pagina WEB a proiectului http://invatamimpreuna.isj.edu.ro, și revista proiectului „Învăţăm împreună” pot oferi și alte amănunte.