Manieră nouă de lucru la ISJ Gorj

La jumătatea săptămânii trecute s-a desfășurat consfătuirea anuală a directorilor de școli din județul  Gorj, o ședință maraton care a pus pe tapet toate problemele mari ale școlii gorjene. Cu invitați de marcă- Prefectura, Poliția, Universitatea ”Constantin Brâncuși”-ședința directorilor de școli a ajuns la două mari concluzii: școlile sunt pregătite de sezonul rece  iar  viitoarea campanie electorală va rămâne la poarta școlilor.

La ședința cu directorii de școli au participat pe lângă conducerea ISJ Gorj, prefectul, rectorul UCB și reprezentanții Poliției
La ședința cu directorii de școli au participat pe lângă conducerea ISJ Gorj, prefectul, rectorul UCB și reprezentanții Poliției

De mai mulți ani, consfătuirea anuală a directorilor nu a mai beneficiat de o asemenea desfășurare de forțe  și  de invitați pe măsură. Prefectul de Gorj, Claudiu Teodorescu, mărturisea celor prezenți că inclusiv cariera lui profesională a început în învățământ iar autoritățile guvernamentale și județene vor acorda  o importanță mai mare școlii în perioada următoare. Moise Bojincă, rectorul UCB, avea să sublinieze faptul că pentru prima dată la Târgu-Jiu s-a încheiat un parteneriat între învățământul preuniversitar și cel universitar, formarea și dezvoltarea fiecărui tânăr.

Un program dens

Consfătuirea anuală a directorilor de școli din județul Gorj a avut un program extrem de complex:
1.    Raportul privind starea învățământului în județul Gorj pentru anul școlar 2011-2012, prezentat de inspectorul școlar general Ion Ișfan;
2. Planul managerial al Inspectoratului Școlar Gorj  pentru anul școlar 2012-2013 prezentat de inspectorul școlar general adjunct Marius Badea;
3. Graficul unic de monitorizare şi control – semestrul I – an școlar 2012-2013 prezentat de inspectorul școlar general adjunct Marius Badea;
4. Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Gorj pentru anul școlar 2012-2013 prezentat de Ileana Mitelea, director CCD Gorj;
5. Priorități pe agenda de activități a Centru­lui Județean Resurse şi Asistentă Educatională în anul școlar 2012-2013 prezentat de Ion Elena, director Centrul Jude­țean de Resurse și de Asis­ten­ță Educațională;
6. Calendarul activităților educative pentru anul școlar 2012-2013, prezentat de inspector școlar Grigore Alexandrescu;
7. Observații privind încadrarea cu personal didactic pe anul școlar 2012-2013 prezentat de inspector școlar Liliana Andrițoiu;
8. Precizări cu privire la înscrierea personalului didactic pentru obținerea gradelor didactice prezentat de inspector școlar Adrian Popescu ș.a.
A fost o activitate foarte densă la care și-au dat concursul și directorii celor 109  școli cu personalitate juridică din județul Gorj. Ion Ișfan, inspector școlar general al județului Gorj, avea să declare: ”Mă bucur că am putut aduce la aceeași masă pe reprezentanții atâtor instituții cu atribuții în bunul mers al școlilor din județ. Subscriu ideii lansate de domnul prefect Claudiu Teodorescu ca identificarea unor probleme ale școlii gorjene pe care am făcut-o astăzi aici să fie urmată și de remedierea acestora.De asemenea, insist ca școlile să aibă legături foarte strânse cu primarii și Consiliile Locale pentru bunul mers al activității.”
În concluzie, managementul propus de ISJ Gorj este unul modern și care are rolul de catalizator pentru întreaga activitate didactică.