Proiect româno-bulgar la Craiova

În perioada 4 septembrie- 10 noiembrie –2010, Asociatia EUROPROTECTOR Romania, în parteneriat cu “Citaliste Nadejda 1871” din Oreahovo, Bulgaria implementează  proiectul “SĂNĂTATEA TINERILOR –  REALITĂŢI BALCANICE” având ca scop încurajarea cooperării factorilor de decizie în domeniul tineretului şi sănătăţii  în vederea implicării tinerilor în politica de sănătate la nivel transfrontalier româno-bulgar.

Tinerii români şi bulgari vor disemina informaţiile primite în comunităţile din care fac parte
Tinerii români şi bulgari vor disemina informaţiile primite în comunităţile din care fac parte

Proiectul este sprijinit financiar de Autoritatea Nationala pentru Sport şi Tineret, prin DJST Dolj. Sprijininid acest proiect, ANST îşi confirmă poziţia ca instituţie activă în susţinerea tinerilor, ţinând cont de faptul că starea de sănătate bună este baza oricaror strategii de dezvoltare, începând cu nivelul individual, până la cel comunitar.
Tema proiectului reflectă o nevoie de bază a tinerilor, căreia nu i se acordă suficientă importantă.  În absenţa sănătăţii, nu putem discuta despre dezvoltare personală, planuri de viitor, implicare în activităţi civice, sociale, culturale… Şi, totusi, sănătatea tinerilor este luată în seamă numai atunci când dispare – iar bolile tinerilor sunt, din nefericire, din ce în ce mai frecvent consecinţe ale unui stil de viaţă defectuos şi ale lipsei de informare şi comunicare cu specialiştii.
Prin colaborarea  cu “Citaliste Nadejda 1871” din regiunea învecinată Vratza, s-a constatat că Bulgaria se confruntă cu probleme similare, dar nu beneficiază de intervenţii susţinute de prevenire, tinerii fiind defavorizaţi printr-un acces scăzut la informaţii corecte referitoare la problemele de sănătate, mai ales în privinţa sănătăţii reproducerii, devenind astfel evidentă nevoia unor proiecte comune.
În luna septembrie a avut loc la Craiova seminarul “SANATATEA TINERILOR –  REALITĂŢI BALCANICE”, cu participarea a 10 tineri şi 2 experţi bulgari, cât şi 15 tineri şi 10 experţi români (reprezentanţi ai DJST Dolj, ai instituţiilor şi ONG active în domeniul sănătăţii tinerilor). Au fost dezbătute problemele tinerilor din cele 2 ţări, iar reprezentanţii Grupului de Coordonare Locală Craiova şi-au prezentat activitatea de promovare a sănătăţii tinerilor din regiunea Oltenia ca model de bună practică în domeniul parteneriatului public- privat. Reprezentanţii DJST Dolj au coordonat dezbaterile pe tema proiectelor cu finanţare naţională şi externă, în scopul  eficientizării intervenţiilor adresate tinerilor. Participanţii au elaborat 2 planuri de acţiune locale pentru regiunile ţintă din România şi Bulgaria.
Diseminarea rezultatelor seminarului se realizează prin sesiuni de informare şi dezbateri în regiunile vecine din România şi Bulgaria.

Acest proiect a fost un prilej de cunoaştere reciprocă a tinerilor de pe ambele maluri ale Dunării, ei constientizând importanţa problematicii abordate. De asemenea, initiatorii proiectului şi-au propus să continue activităţile destinate creşterii nivelului de participare al tinerilor la viaţa comunităţii, având ca prioritate dezvoltarea unor politici de sănătate adecvate nevoilor lor.
Diana Neamţu, Consilier de Tineret la DJST Dolj.